A-AA+then

สอบถาม code check domain ของเว็บเพื่อส่งลิ้งการยืนยันใช้ระบบ

1,281

    ผมอยากทราบว่ามี code check domain ของเว็บเพื่อส่งลิ้งการยืนยันการเข้าใช้ระบบให้กับสมาชิก
    
    ที่ผมถามคือมีปัญหาอยู่ว่า การที่เราทำระบบสมัครสมาชิกขึ้นมาแล้ว และถ้าสมาชิกสมัคร ระบบจะต้องส่งลิ้งการยืนยันการเข้าใช้ระบบ
    
    ละทีนี้สมมติว่า เราเปลี่ยน โดเมน ระบบมันก็ต้องส่งลิ้งที่เรากำหนดให้ผู้มัคร ดังนั้นจะทำอย่างไรดีครับ ถึงเราเปลี่ยนโดนเมนจะให้ระบบส่งลิ้งไปให้ผู้สมัครได้ถูกช่องทาง หรือต้องเช็คเป็น ไอพีเอา ครับ

     

2 ความคิดเห็น

    ลองดูที่ตัวแปร $_SERVER ครับ


1

ขอบคุณครับ
2
^