แก้ไขข้อมูลสมาชิกได้คอลัมน์เดียว จะแก้ไขยังไงให้แก้ได้ทุกคอลัมน์

จากโค้ดนี้เป็นโค้ดการอัพเดทข้อมูลของสมาชิก แต่มันแก้ไขได้แค่คอลัมน์เดียว คือค่า 0

ไม่ทราบว่าจะต้องเขียนอย่างไรให้แก้ไขข้อมูลได้ทุกคอลัมน์ครับ

<body>

<input name="FirstName" type="text" maxlength="20" value="<?=mysql_result($dbquery,0,'FirstName')?>">

<input name="LastName" type="text" maxlength="20"  value="<?=mysql_result($dbquery,0,'LastName')?>">

<input name="Telephone" type="text" maxlength="12" value="<?=mysql_result($dbquery,0,'Telephone')?>">

<input name="Email" type="text" size="30" maxlength="30" value="<?=mysql_result($dbquery,0,'Email')?>">

<textarea name="Address" cols="25" rows="2"><?=mysql_result($dbquery,0,'Address')?></textarea>

</body>
19 ส.ค. 2554 เวลา 04:06 น. 8 1,520
^