A-AA+then

รบกวนด้วยคับ

1,378
พอดีผมอยากได้วงจร วงจรดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ เอาไว้วัดอุณหภูมิกับ
วงจรดิจิตอลดีซีโวลท์มิเตอร์ ไว้วัดแรงดัีนไฟฟ้าอะคับ รบกวนใครที่พอมีช่วย
เอาวงจรมาลงให้หน่อยหน่อยได้ไหมคับ พอดีใช้ทำโปรเจคอะคับ

0 ความคิดเห็น

^