A-AA+then

การดึงเวลาจากฐานข้อมูล มาแสดงในตารางเวลา..........????

1,656

    การดึงเวลาจากฐานข้อมูลมาแสดงในตาราง
    ตัวอย่างเช่นผมมีเวลาในตาราง 2 ฟิว คือ เริ่ม 08:31:00  สิ้นสุด 10:00:00 
    ปปห
    
    อยากให้มันโชวเหมือนในรูป ใครพอจะช่วยได้บ้างครับ php

ปป

1 ความคิดเห็น

มีแค่คำแนะนำนะครับ

แนวคิดก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ โดยปกติเรามักจะคิดว่า จะต้อง query ให้เหมือนอย่างที่แสดงผล แต่ในความเป็นจริง การ query ให้เหมือนที่แสดงผลเลยนั้นค่อนข้างทำได้ยากครับ แต่เราก็มีวิธีเลี่ยงอื่น คือ query แลเวจัดเรียงข้อมูลให้เหมาะสมกับการนำไปใช้่ต่อ ซึ่งวิธีนี้จะง่ายกว่า

หลักการง่ายๆคือใช้ แอเรย์นะครับ ถ้าเราจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปนี้

$times['08:30'] = 10;
$times['09:00'] = 10;
$times['09:30'] = 10;
$times['10:00'] = 10;

08.30 คือเวลาของช่อง
10 คือ id_re

เราก็จะได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวนลูป เพื่อสร้างตารางได้แล้ว

foreach(array('08:30','09:30'....'20:00') AS $time) {
   if(isset($times[$time])) {
       echo "<tr class="highlight"><td>$items[$time]</td></tr>";// แสดงชื่อห้องที่จอง
   }else{
        echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";// ว่าง
   }
}

เราสามารถกำหนด clas ให้ รายการที่ถูกจองแสดงผลแตกต่างจากอันที่ว่างได้ ซึ่งถ้าจัด CSS ไม่ให้มีช่องว่าง มันก็จะเหมือนกับการ highlight เลยทีเดียว

ลองดูนะครับ....
1
^