A-AA+then

เกี่ยวกับ php export to excel

1,335
ตาม ตย ของ อ.ในเว็บ ผมเจอปัญหา นิดนึ่งครับว่า ถ้า ในไฟล์ผมไป save เป็น utf-8 เหรอ ผม include ไฟล์ที่เปน utf-8 จะไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ ประมาณว่าสามารถ export ออกมาได้แต่เนื้อหาด้านในอ่านไม่ได้ เกิดจากอะไรครับ ถ้าเป็นเครื่องผมที่เทส มันจะอ่านได้ แต่จะเพี้ยนตรงภาษาไทย แต่พอไปลงอีกเครื่องอ่านไม่ได้เลยครับ 

ปล server เป็น Windows

2 ความคิดเห็น

น่าจะเป็นที่เวอร์ชั่นของ Excel ที่ติดตั้งไว้ครับ

แต่โดยปกติ ผมแนะนำให้ใช้เป็น TIS-620 มากกว่าครับ เนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่จะรองรับอักขระนี้

หากไฟล์เป็น UTF-8 ก้แปลงให้เป็น TIS-620 ก่อน convert ด้วย iconv() ได้ครับ
1

ทีแรกผมก้คิดแบบนั่นครับ ตอนแรกเครื่องที่ลว เปน 2002 ผมเรยเปลี่ยนเป็น เครื่อง 2003 ก้ยังเป็นอาการเดิมครับ

ตอนแรกไฟล์ที่เขียนก้ไม่ได้ save เป็น utf8 ครับ แต่ว่าจะมีไฟล์ที่ เปน function ที่ติดต่อ db save เป็น utf8 ครับ มันเรย error ข้างต้น แต่เปนเฉพาะเครื่องท่ลงนะครับ เครื่องผมรันได้ปกติ เลย งงนะครับ
2
^