ขอการแนะนำครับ Fatal error: Unsupported operand types in C:\AppS


    Fatal error: Unsupported operand types in C:\AppServ\www\proapartment\admin\calculated2.php on line 8

    

    calculated.php

    <?

    while ($dbarr_cat = mysql_fetch_array($result_cat)) {

    $sql_m="SELECT * FROM tb_detail WHERE room_id='$dbarr_cat[room_id]' order by tb_detail.detail_id DESC";

    $result_m = mysql_query($sql_m); 

    $dbarr_m=mysql_fetch_array($result_m);

    //$total_m=mysql_num_rows($result_m);    ?>               <tr>

                <!--  <td height="20" valign="top" align="center" class="style3"><?=$a;?></td>-->

               <td width="5%" height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_cat['room_name'];?></td>

               <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_cat['name'];?>

               <input type="hidden"  id="book_id" name="book_id[]" value="<?=$dbarr_cat['book_id'];?>"size="2" />

               <input type="hidden"  id="room_id" name="room_id[]" value="<?=$dbarr_cat['room_id'];?>"size="2" />

               

               </td>

               <!-- <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_m['unit_w'];?><font color="#FF0000"><? if ($dbarr_m['unit_w']=="") { echo "=NEW="; }?></font></td> -->

               <td align="center"><input type="text" id="old_w" name="old_w[]"value="<?=$dbarr_m['unit_w'];?>" size="2" disabled /> </td>

               <td align="center"><input type="text" id="unit_w" name="unit_w[]" size="5"/>

               </td>

               

               <!--  <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_m['unit_c'];?><font color="#FF0000"><? if ($dbarr_m['unit_c']=="") { echo "=NEW="; }?></font></td>-->

               <td align="center"><input type="text" id="old_c" name="old_c[]"value="<?=$dbarr_m['unit_c'];?>" size="2" disabled /> </td>

               <td align="center"><input type="text" id="unit_c" name="unit_c[]" size="5"/>

               </td>          

              </tr>

         

    <?

    }

    ?>
 

       

    

    calculated2.php    <?

    session_start();    $book_id = $_POST['book_id'];  

    $room_id = $_POST['room_id'];

    $unit_c = $_POST['unit_c'];  

    $unit_w = $_POST['unit_w']; 

    $old_c = $_POST['old_c'];  

    $old_w = $_POST['old_w'];

         $del_w = $_POST['unit_w']-$_POST['unit_w'];

    $del_c = $_POST['unit_c']-$_POST['old_c'];    $years=date("Y") + 543;  

    $months=date("m");

    $days=date("d");

    $datenow=$days . "/" . $months . "/" . $years;    //$price_water=$unit_w*30;

    //$price_charge=$unit_c*7;    include ('../system/connect.php');

    include ('../system/function.php');    

    for ($i=0; $i<count($book_id); $i++)

    {

    $sql="insert into tb_detail(book_id, room_id, unit_w, unit_c, price_water, price_charge, date_bill , bill_status)

    values('".$book_id[$i]."','".$room_id[$i]."','".$del_w[$i]."','".$del_c[$i]."','".$price_water."','".$price_charge."','".$datenow."','1')";

    $result=mysql_db_query($dbname,$sql);    }    

    

    รบการช่วยแนะนำหน่อยครับคือว่าผมเริ่มหัดเขียนครับ

    

     


08 ก.ค. 2554 4 2,145

เดาๆเอานะครับ$_POST['unit_w']   เป็น array ครับ เข้าใจว่าไม่สามารถลบกันได้ครับต้องระบบว่าจะลบ element ที่เท่าไหร่ เช่น
$_POST['unit_w'][0]ผิดถูก ยังไง รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ


#1

แม่นแล้วครับ ตัวแปรนี้เป็น Array ไม่สามารถเอามาคำนวณใดๆ ได้ครับ
#2


    ขอบคุณครับ

    

    แล้วอย่างนี้พอมีวิธีไหนไหมครับที่จะนำค่ามาคำนวณได้ครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ


#3

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #3


    ขอบคุณครับ

    

    แล้วอย่างนี้พอมีวิธีไหนไหมครับที่จะนำค่ามาคำนวณได้ครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ
555+++ถามคำถาม ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเลย...ไม่รู้ว่าจะทำอะไร และทำไมจึงต้องเอามาลบกัน ลองดู input array ดูครับ#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^