ขอการแนะนำครับ Fatal error: Unsupported operand types in C:\

Fatal error: Unsupported operand types in C:\AppServ\www\proapartment\admin\calculated2.php on line 8

calculated.php
<?
while ($dbarr_cat = mysql_fetch_array($result_cat)) {
$sql_m="SELECT * FROM tb_detail WHERE room_id='$dbarr_cat[room_id]' order by tb_detail.detail_id DESC";
$result_m = mysql_query($sql_m); 
$dbarr_m=mysql_fetch_array($result_m);
//$total_m=mysql_num_rows($result_m);

?> 

          <tr>
            <!--  <td height="20" valign="top" align="center" class="style3"><?=$a;?></td>-->
           <td width="5%" height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_cat['room_name'];?></td>
           <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_cat['name'];?>
           <input type="hidden"  id="book_id" name="book_id[]" value="<?=$dbarr_cat['book_id'];?>"size="2" />
           <input type="hidden"  id="room_id" name="room_id[]" value="<?=$dbarr_cat['room_id'];?>"size="2" />
           
           </td>
           <!-- <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_m['unit_w'];?><font color="#FF0000"><? if ($dbarr_m['unit_w']=="") { echo "=NEW="; }?></font></td> -->
           <td align="center"><input type="text" id="old_w" name="old_w[]"value="<?=$dbarr_m['unit_w'];?>" size="2" disabled /> </td>
           <td align="center"><input type="text" id="unit_w" name="unit_w[]" size="5"/>
           </td>
           
           <!--  <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_m['unit_c'];?><font color="#FF0000"><? if ($dbarr_m['unit_c']=="") { echo "=NEW="; }?></font></td>-->
           <td align="center"><input type="text" id="old_c" name="old_c[]"value="<?=$dbarr_m['unit_c'];?>" size="2" disabled /> </td>
           <td align="center"><input type="text" id="unit_c" name="unit_c[]" size="5"/>
           </td>          
          </tr>
     
<?
}
?> 
   

calculated2.php

<?
session_start();

$book_id = $_POST['book_id'];  
$room_id = $_POST['room_id'];
$unit_c = $_POST['unit_c'];  
$unit_w = $_POST['unit_w']; 
$old_c = $_POST['old_c'];  
$old_w = $_POST['old_w'];
 

<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">$del_w = $_POST['unit_w']-$_POST['unit_w'];</span>
<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">$del_c = $_POST['unit_c']-$_POST['old_c'];</span>

$years=date("Y") + 543;  
$months=date("m");
$days=date("d");
$datenow=$days . "/" . $months . "/" . $years;

//$price_water=$unit_w*30;
//$price_charge=$unit_c*7;

include ('../system/connect.php');
include ('../system/function.php');


for ($i=0; $i<count($book_id); $i++)
{
$sql="insert into tb_detail(book_id, room_id, unit_w, unit_c, price_water, price_charge, date_bill , bill_status)
values('".$book_id[$i]."','".$room_id[$i]."','".$del_w[$i]."','".$del_c[$i]."','".$price_water."','".$price_charge."','".$datenow."','1')";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);

}
รบการช่วยแนะนำหน่อยครับคือว่าผมเริ่มหัดเขียนครับ
08 ก.ค. 2554 4 4,401

เดาๆเอานะครับ

$_POST['unit_w']   เป็น array ครับ เข้าใจว่าไม่สามารถลบกันได้ครับต้องระบบว่าจะลบ element ที่เท่าไหร่ เช่น $_POST['unit_w'][0]

ผิดถูก ยังไง รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ
#1

แม่นแล้วครับ ตัวแปรนี้เป็น Array ไม่สามารถเอามาคำนวณใดๆ ได้ครับ
#2

ขอบคุณครับ
แล้วอย่างนี้พอมีวิธีไหนไหมครับที่จะนำค่ามาคำนวณได้ครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ
#3

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #3ขอบคุณครับ
แล้วอย่างนี้พอมีวิธีไหนไหมครับที่จะนำค่ามาคำนวณได้ครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ

555+++

ถามคำถาม ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเลย...

ไม่รู้ว่าจะทำอะไร และทำไมจึงต้องเอามาลบกัน ลองดู input array ดูครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^