A-AA+then

ทำหน้าต่างแสดงข้อมูลเวลาเอาเมาส์ไปวางบนชื่อของสมาชิกแบบในเว็บนี้

1,428
ขอโค้ดแล้วช่วยไกด์ให้ทีคับ

ขอบคุณคับ

5 ความคิดเห็น

ดู Ajax Tooltip ครับ
1

ขอบคุณคับ ถ้ามีปัญหาเดวกลับมาถาม
2

ตอนที่ mouseover อะคับ ผมอยากส่งตัวแปร php ไปแทนจะทำยังไงดีคับ นั่งงมมาหลายชั่วโมงทนไม่ไหวก็เลยมาถามคับ
3

ลองศึกษาบทความเกี่ยวกับ Ajax ดู...

อันที่จริงในตัวอย่างก็มีการส่งค่าไปกับ tooltip อยู่แล้ว น่าจะอ่านไม่ทั่ว หรือไม่ก็ไม่เข้าใจ

req.send("module="+module+"&category="+category+"&wb_id="+id); //ส่งค่า

ตัวสีแดงคือค่าที่ส่งไป เวลารับก็ไปรับที่ PHP ตามตัวอย่างเลยครับ
4


ลองดูตัวอย่างนี้เป็นแนวทางอีกทางครับ

http://rndnext.blogspot.com/2009/02/jquery-ajax-tooltip.html
5
^