A-AA+then

สอบถาม เวลาประมวลผลเพจ

1,192
 สอบถามหน่อยครับ เวลาประมวลผลเพจ 0.0472049713 วินาที (9 quries.)

 อ้างอิงจากอะไรหรอครับ จากการ Query หรือว่าจากการแสดงผลทางหน้าจอครับ

4 ความคิดเห็น

    เวลามาจากการประมวลผลรวมของ PHP บน Server ครับ
    
    ส่วน query มาจากจำนวนคำสั่งที่ปฏิบัตทั้งหมด เฉพาะการ select ครับ
     

1

ครับผม ถ้าเราจะเอาเวลา่เป็นจริง ที่แสดงออกมา มีวิธีการไหมครับ
2

เวลาที่เป็นจริงหมายถึงอะไรครับ PHP ก็จะรูู้แค่ที่ประมวลผลบน PHP นอกนั้นไม่รู้ ดังนั้นเวลาที่เห็นจึงเป็นเวลาจริงของ PHP ละครับ

หากต้องการตั้งแต่ คลิก ไปจนถึงแสดงผลก็ต้องตรวจจับด้วย Javasctipt ครับ
3

ขอบคุณครับ
4
^