ห้ามปิดเว็บเพจถ้ายังไม่ได้คลิกที่ปุ่มที่กำหนด


    ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานไม่สามารถปิดเว็บเพจหน้าที่เปิดได้นอกจากจะคลิกปิดที่ปุ่มที่เรากำหนดไว้เท่านั้น พอจะมีวิธีการบ้างหรือไม่ครับ


23 พ.ค. 2554 เวลา 10:39 น. 2 1,130
^