A-AA+then

ห้ามปิดเว็บเพจถ้ายังไม่ได้คลิกที่ปุ่มที่กำหนด

1,127

    ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานไม่สามารถปิดเว็บเพจหน้าที่เปิดได้นอกจากจะคลิกปิดที่ปุ่มที่เรากำหนดไว้เท่านั้น พอจะมีวิธีการบ้างหรือไม่ครับ

2 ความคิดเห็น

    หลักการเดียวกันกับ login เลยครับ
    
    1.สร้างปุ่มสักปุ่ม เมื่อคลิกแล้วให้ไปทำการ login เช่น เก็บข้อมูลลง session
    2.ถ้าต้องการดูหน้าที่ต้องการป้องกัน ให้ตรวจสอบค่า session ที่บันทึกไว้ ถ้ามี ก็แสดงว่า กดปุ่มมาแล้ว ก็เข้าดูได้
    
    อาจใช้ cookie ก็ได้นะครับ แต่ session จะอายุสั้นกว่า น่าจะควบคุมได้ง่ายกว่า
     

1

ขอบคุณครับ
2
^