A-AA+then

อยากทราบ วิธีการ ไม่ไห้ textbox พิมพ์ได้ครับ เมื่อกดปุ่ม

4,085

    ทำไห้สถานะ textbox เป็น disable ครับ

4 ความคิดเห็น

<input id="xxx" name="xxx" type="text" value="" alt="" title="" size=13 disabled>

เพิ่มคำว่า disabled
1

มีวิธีการใช้ได้ 2 แบบนะครับ

1.<input type="text" name="textfield" disabled="disabled" /> พิมข้อมูลไม่ได้ และถ้ามีข้อมูลใน box แต่ัเวลาส่งค่า จะเป็นค่าว่างครับ
    
    
    2. <input type="text" name="textfield2" readonly="true" /> พิมข้อมูลไม่ได้ และถ้ามีข้อมูลใน box เวลาส่งค่าจะมีค่าคับผม
2

BlueEye เวลาใส่ property ให้กับ tag ต้องมี = เสมอนะครับ หากค่านั้นๆไม่มี value ก็ให้ใส่เป็น ชื่อ property แทน เช่น

<hr noshade> <-- ผิด
<hr noshade="noshade" /> < -- ถูก

<textarea disabled></textarea> <-- ผิด
<textarea disabled="disabled"></textarea> <-- ถูก

ถึงแม้ว่าการเขียนที่ไม่ถูกต้องมันก็ยังทำงานได้ แต่การทำให้ถูกต้องซะทั้งหมดจะเป็นนิสัยที่ดีกว่านะครับ
3

ขอบระคุณมากครับคุณ Goragod ยินดีรับฟังคำแนะนำครับผม
4
^