A-AA+then

หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

1,004
ต้องขออภัยทาง Admin คุณอา gOragod

เนื่องด้วยโพสนี้อาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการตั้งกระทู้
เพื่อถามตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บตามแนวทาง
ของ Admin ที่ได้แสดงเจตจำนงไว้

แต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
จึงใคร่ขอความกรุณาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของ

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

โดยคัดมาส่วนหนึ่งเพื่อสื่อให้เข้าใจง่ายๆ ว่า

เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กระทรวงไอซีที ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใหม่ โดยมีแนวโน้มว่าจะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่วาระที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนยุบสภาสมัยนี้

ทั้งนี้เชิญร่วมลงนาม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอข้อแก้ไขหรือทำประชาพิจารณ์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์


ออภัยหากเป็นการไม่สมควร

0 ความคิดเห็น

^