ถาต้องการเปลี่ยนสีหัวข้อตามต้องการ

ถาต้องการเปลี่ยนสีหัวข้อตามต้องการ
ถ้าต้องการเปลี่ยนสีหัวข้อตามภาพตัวอย่างให้เป็นสีอื่นที่เราต้องการจะต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนไหน หรือครับตัวอย่่างเช่น จากตัว C -->ขอบคุณครับ21 เม.ย. 2554 เวลา 15:25 น. 2 963
^