A-AA+then

อธิบายโค้ดชุดนี้ให้หน่อยครับ

1,103
    ฝั่ง Client ที่ส่งไปให้ฝั่ง server
    <?
    $requestText="<?xml version='1.0' ?><request><number>10</number>
    <message>test</message>
    </request>";
     
    $xml = new COM("MSXML2.ServerXMLHTTP");
     
     $xml->Open ("POST", "http://localhost/test", False);
     $xml->setRequestHeader ("Content-type", "text/xml");  
     
    $xml->setRequestHeader("UID", "test");
    $xml->setRequestHeader("PWD", "test1234");
     
     $xml->Send($requestText);
     
    $objXML = new COM("Microsoft.XMLDOM");
     
    $objXML->async = False;
     
    echo $xml->responseXML->xml;
     
     $objXML->loadXML($xml->responseXML->xml);
     
    ?>
    
    แล้วฝั่ง server จะรับค่าอย่างไรครับ
    ขอตัวอย่างหน่อยนะครับ
     

2 ความคิดเห็น

555+++

นี่เป็น PHP ดังนั้นมันต้องอยู่ฝั่ง Server สิครับ

ส่วนโค้ดจะทำอะไรได้นั้น ผมก็จนใจจะตอบ ต้องไปถามผู้เขียนโค้ดละครับ
1

    ก็รับแบบ php ธรรมดา
    ให้มอง ajax เป็นเพียงวิธีการ หรือเทคนิค การรับส่งข้อมูลเท่านั้น
    
    
    ส่วนจะรับส่งรูปแบบไหนนั้นคนเขียน คือ คนเลือก
     

2
^