อธิบายโค้ดชุดนี้ให้หน่อยครับ


    ฝั่ง Client ที่ส่งไปให้ฝั่ง server

    <?


    $requestText="<?xml version='1.0' ?><request><number>10</number>


    <message>test</message>


    </request>";


     


    $xml = new COM("MSXML2.ServerXMLHTTP");


     


     $xml->Open ("POST", "http://localhost/test", False);


     $xml->setRequestHeader ("Content-type", "text/xml");  


     


    $xml->setRequestHeader("UID", "test");


    $xml->setRequestHeader("PWD", "test1234");


     


     $xml->Send($requestText);


     


    $objXML = new COM("Microsoft.XMLDOM");


     


    $objXML->async = False;


     


    echo $xml->responseXML->xml;


     


     $objXML->loadXML($xml->responseXML->xml);


     


    ?>

    

    แล้วฝั่ง server จะรับค่าอย่างไรครับ

    ขอตัวอย่างหน่อยนะครับ

     

29 มี.ค. 2554 2 1,150

555+++นี่เป็น PHP ดังนั้นมันต้องอยู่ฝั่ง Server สิครับส่วนโค้ดจะทำอะไรได้นั้น ผมก็จนใจจะตอบ ต้องไปถามผู้เขียนโค้ดละครับ

#1


    ก็รับแบบ php ธรรมดา

    ให้มอง ajax เป็นเพียงวิธีการ หรือเทคนิค การรับส่งข้อมูลเท่านั้น

    

    

    ส่วนจะรับส่งรูปแบบไหนนั้นคนเขียน คือ คนเลือก

     


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^