A-AA+then

php สามารถเช็คความสูงของ tag html ได้หรือเปล่า...

1,539
สวัสดีครับ คือผมขอรบกวนถามหน่อยนะครับผม
คือว่าผมได้เขียน css มีคอลัมส์ ซ้าย กับ ขวา เอาไว้ครับ
แต่ว่าถ้ามีข้อมูลใส่เข้าไปในซ้ายหรือขวา ถ้าข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง
มันมีเยอะกว่าอีกด้านหนึ่ง มันก็จะดันลงมาไม่เท่ากัน(ตามรูปที่แนบมา)
ไม่ทราบว่าจะสามารถเขียน php ให้มันเช็คว่าถ้าข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง
มันมีเยอะกว่าอีกด้านหนึ่ง ก็ให้ความสูงของ คอลัมส์ ซ้ายกับขวาเท่ากันเสมอ
php สามารถทำได้หรือเปล่าร๋อครับผม ถ้าไงรบกวนช่วยตอบทีนะครับผม
หรือถ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่าง จะขอขอบคุณมากๆเลยครับผม

ปล.ขอบคุณครับอันนี้ไฟล์ตัวอย่างที่ผมเขียนมาครับ
<!DOCTYPE html PUBLIC "//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd External Link">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml External Link">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#main {
width: 800px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
overflow: hidden;
background-color: #EBEBEB;
border-bottom-width: 2px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #000;
}
#left {
background:#FFF;
float: left;
width: 453px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
border-right-width: 1px;
border-left-width: 1px;
border-right-style: solid;
border-left-style: solid;
border-right-color: #999;
border-left-color: #999;
margin-left: 25px;
}
#right {
background:#FFF;
float:left;
width:228px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 10px;
padding-right: 10px; 
margin-left: 25px;
margin-right: 25px;
border-right-width: 1px;
border-left-width: 1px;
border-right-style: solid;
border-left-style: solid;
border-right-color: #999;
border-left-color: #999; 
}
-->

</style>

</head>

<body>
<div id="main">
<div id="left">test<br />est<br />est
</div>
<div id="right">dsdftest
</div> 
</div>
</body>
</html>

3 ความคิดเห็น

ไม่ได้ครับ เนื่องจาก PHP ทำงานที่ฝั่ง Browser จึงไม่สามารถรู้ได้ว่า ขนาดของ Element เป็นเท่าไร
1

php ไม่สามารถทำได้ร๋อครับ ผมก็ว่าทำไมผมเขียนแล้วมันไม่เห็นแสดงอะไรเลยครับ
แล้วพอจะมีวิธีอย่างอื่นที่สามารถเช็คความสูงได้มั่งหรือเปล่าร๋อครับ ถ้าไงรบกวนช่วยชี้แนะทีนะครับผม
ขอบคุณครับ

อันนี้ไฟล์ที่ผมเขียนมาครับ
    <?
    $left = "auto";
    $right = "auto";
     
    if($left != $right){
    $left == $right;
    }
    else{
    echo "ไม่มีอะไรเกิดขึ้น";
    };
    ?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd External Link">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml External Link">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Untitled Document</title>
    <style type="text/css">
    <!--
    #main {
       width: 800px;
       margin-right: auto;
       margin-left: auto;
       overflow: hidden;
       background-color: #EBEBEB;
       border-bottom-width: 2px;
       border-bottom-style: solid;
       border-bottom-color: #000;
    }
    #left {
       background:#FFF;
       float: left;
       width: 453px;
       height: <?= $left;?>;
       padding-bottom: 10px;
       padding-left: 10px;
       padding-right: 10px;
       border-right-width: 1px;
       border-left-width: 1px;
       border-right-style: solid;
       border-left-style: solid;
       border-right-color: #999;
       border-left-color: #999;
       margin-left: 25px;
    }
    #right {
       background:#FFF;
       float:left;
       width:228px;
       height: <?= $right;?>;
       padding-bottom: 10px;
       padding-left: 10px;
       padding-right: 10px;   
       margin-left: 25px;
       margin-right: 25px;
       border-right-width: 1px;
       border-left-width: 1px;
       border-right-style: solid;
       border-left-style: solid;
       border-right-color: #999;
       border-left-color: #999;   
    }
    -->
    </style>
    </head>
     
    <body>
    <div id="main">
       <div id="left">test<br />est<br />est
        </div>
       <div id="right">dsdftest
        </div>   
    </div>
    </body>
    </html>
2

PHP ทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ เนื่องจาก ขนาดของ Element จะเปลี่ยนแปลงตามค่ากำหนดของ Browser และ CSS ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ และที่สำคัญ PHP ประมวลผลก่อน Browser (ทำงานกันคนละที) ดังนั้น PHP ไม่สามารถอ่านขนาดได้

โดยปกติถ้าต้องการอ่านขนาด เราก็จะใช้ Javascript ครับ (ไม่มีวิธีอื่น) และถ้าจำเป็นเราก็สามารถอ่านขนาด แล้วส่งไปยัง PHP ด้วย Ajax ก็ได้

จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะอ่านขนาดไปเพื่ออะไร เพราะมันอาจมีวิธีอื่นอีกหลายๆวิธีก้ได้ที่ไม่จำเป็นต้องอ่านขนาด (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทำงาน) แต่ถ้าจำเป็นก็มีแต่ Javascript อย่างเดียวที่ทำได้ครับ
3
^