php สามารถเช็คความสูงของ tag html ได้หรือเปล่า...

สวัสดีครับ คือผมขอรบกวนถามหน่อยนะครับผม

คือว่าผมได้เขียน css มีคอลัมส์ ซ้าย กับ ขวา เอาไว้ครับ

แต่ว่าถ้ามีข้อมูลใส่เข้าไปในซ้ายหรือขวา ถ้าข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง

มันมีเยอะกว่าอีกด้านหนึ่ง มันก็จะดันลงมาไม่เท่ากัน(ตามรูปที่แนบมา)

ไม่ทราบว่าจะสามารถเขียน php ให้มันเช็คว่าถ้าข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง

มันมีเยอะกว่าอีกด้านหนึ่ง ก็ให้ความสูงของ คอลัมส์ ซ้ายกับขวาเท่ากันเสมอ

php สามารถทำได้หรือเปล่าร๋อครับผม ถ้าไงรบกวนช่วยตอบทีนะครับผม

หรือถ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่าง จะขอขอบคุณมากๆเลยครับผมปล.ขอบคุณครับอันนี้ไฟล์ตัวอย่างที่ผมเขียนมาครับ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd External Link">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml External Link">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Untitled Document</title>

<style type="text/css">

<!--

#main {

width: 800px;

margin-right: auto;

margin-left: auto;

overflow: hidden;

background-color: #EBEBEB;

border-bottom-width: 2px;

border-bottom-style: solid;

border-bottom-color: #000;

}

#left {

background:#FFF;

float: left;

width: 453px;

padding-bottom: 10px;

padding-left: 10px;

padding-right: 10px;

border-right-width: 1px;

border-left-width: 1px;

border-right-style: solid;

border-left-style: solid;

border-right-color: #999;

border-left-color: #999;

margin-left: 25px;

}

#right {

background:#FFF;

float:left;

width:228px;

padding-bottom: 10px;

padding-left: 10px;

padding-right: 10px; 

margin-left: 25px;

margin-right: 25px;

border-right-width: 1px;

border-left-width: 1px;

border-right-style: solid;

border-left-style: solid;

border-right-color: #999;

border-left-color: #999; 

}

-->


</style>


</head><body>

<div id="main">

<div id="left">test<br />est<br />est

</div>

<div id="right">dsdftest

</div> 

</div>

</body>

</html>
26 มี.ค. 2554 3 1,613

ไม่ได้ครับ เนื่องจาก PHP ทำงานที่ฝั่ง Browser จึงไม่สามารถรู้ได้ว่า ขนาดของ Element เป็นเท่าไร
#1

php ไม่สามารถทำได้ร๋อครับ ผมก็ว่าทำไมผมเขียนแล้วมันไม่เห็นแสดงอะไรเลยครับ

แล้วพอจะมีวิธีอย่างอื่นที่สามารถเช็คความสูงได้มั่งหรือเปล่าร๋อครับ ถ้าไงรบกวนช่วยชี้แนะทีนะครับผม

ขอบคุณครับอันนี้ไฟล์ที่ผมเขียนมาครับ


    <?


    $left = "auto";


    $right = "auto";


     


    if($left != $right){


    $left == $right;


    }


    else{


    echo "ไม่มีอะไรเกิดขึ้น";


    };


    ?>


    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd External Link">


    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml External Link">


    <head>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


    <title>Untitled Document</title>


    <style type="text/css">


    <!--


    #main {


       width: 800px;


       margin-right: auto;


       margin-left: auto;


       overflow: hidden;


       background-color: #EBEBEB;


       border-bottom-width: 2px;


       border-bottom-style: solid;


       border-bottom-color: #000;


    }


    #left {


       background:#FFF;


       float: left;


       width: 453px;


       height: <?= $left;?>;


       padding-bottom: 10px;


       padding-left: 10px;


       padding-right: 10px;


       border-right-width: 1px;


       border-left-width: 1px;


       border-right-style: solid;


       border-left-style: solid;


       border-right-color: #999;


       border-left-color: #999;


       margin-left: 25px;


    }


    #right {


       background:#FFF;


       float:left;


       width:228px;


       height: <?= $right;?>;


       padding-bottom: 10px;


       padding-left: 10px;


       padding-right: 10px;   


       margin-left: 25px;


       margin-right: 25px;


       border-right-width: 1px;


       border-left-width: 1px;


       border-right-style: solid;


       border-left-style: solid;


       border-right-color: #999;


       border-left-color: #999;   


    }


    -->


    </style>


    </head>


     


    <body>


    <div id="main">


       <div id="left">test<br />est<br />est


        </div>


       <div id="right">dsdftest


        </div>   


    </div>


    </body>


    </html>

#2

PHP ทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ เนื่องจาก ขนาดของ Element จะเปลี่ยนแปลงตามค่ากำหนดของ Browser และ CSS ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ และที่สำคัญ PHP ประมวลผลก่อน Browser (ทำงานกันคนละที) ดังนั้น PHP ไม่สามารถอ่านขนาดได้โดยปกติถ้าต้องการอ่านขนาด เราก็จะใช้ Javascript ครับ (ไม่มีวิธีอื่น) และถ้าจำเป็นเราก็สามารถอ่านขนาด แล้วส่งไปยัง PHP ด้วย Ajax ก็ได้จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะอ่านขนาดไปเพื่ออะไร เพราะมันอาจมีวิธีอื่นอีกหลายๆวิธีก้ได้ที่ไม่จำเป็นต้องอ่านขนาด (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทำงาน) แต่ถ้าจำเป็นก็มีแต่ Javascript อย่างเดียวที่ทำได้ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^