A-AA+then

ถามเรื่องการส่งแบบ GET ด้วยตัวอักษร "#,&" ครับ

1,196
project ที่ผมทำงานอยู่นั้น เพิ่งมาบอกผมทีหลัง เรื่องตัวอักษร #และ & ครับ
ซึ่งทั้ง2ตัวก็เป็นตัวอักษร ที่ใช้ในการแสดงผล

ซึ่ง ในการส่งค่าไปในแต่ล่ะหน้า ผมใช้แบบ วิธี GET เสมอครับ(หลายหน้ามาก)


พอมีวิธี ส่ง ผ่าน ข้ามหน้า แบบ "GET" ด้วยตัวอักษร "#และ &" บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

เข้ารหัสข้อมูลด้วย

rawurlencode($url) สำหรับ PHP

หรือ

encodeURIComponent(url) สำหรับ Javasctipt

เมื่อส่งไปแล้ว ไม่ต้องถอดกลับครับ Server จะถอดกลับให้เอง
1

ขอบคุณมากครับ
2
^