ขอความช่วยเหลือการส่งเมลโดยใช้PHP ครับ Code สั้นๆ แต่ติด Error ค


    Error ตามนี้ครับ  

    Warning: mail() [function.mail]: SMTP server response: 553 We do not relay non-local mail, sorry. in C:\xampp\htdocs\Testmail.php on line 7


    

    Code ตามนี้ึครับ

    

        <html>

    

        <body>

    

        <?php

    

        $header = "From: oop898@gmail.com";

    

        $txt = "Hello World";

    

        $txt = wordwrap($txt,70);

    

        mail("lovelychizanu@hotmail.com","My subject",$txt,$header);

    

        ?>

    

        </body>

    

        </html>

        

        ขอด่วนมากครับ ส่งพรุ่งนี้แล้ว ขอบคุณล่วงหน้าครับ


11 มี.ค. 2554 1 1,519


    ไม่สามารถส่งเมล์จาก localhost ได้ครับ


#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^