ข้อความเลยขอบ หรือกรอบ

ข้อความเลยขอบ หรือกรอบ
สอบถามวิธีแก้ไขเรื่องข้อความล้นขอบ หรือกรอบครับ ตัวอย่างตามไฟล์แนบครับ

ผมทำในเครื่องตัวเองครับผ่าน appserv 
11 มี.ค. 2554 8 1,240

555++++กำหนด width ให้ตารางครับ ห้ามใช้ 100%ปล. ดูจากรูปน่าจะมีการใช้ HTML ไม่ครบถ้วนมั้งครับ มันเลยดูเพี้ยนๆ
#1

ข้อความเลยขอบ หรือกรอบ
ผมคัดลอกจากหน้าเว็บมา แล้วไปวางไว้ใน module admin\howto ตามรูปดูปกติดีครับ ในหน้า admin แต่หลังจากที่มาดูหน้าเว็บจะเป็นแบบรูปที่ 1 ครับ

#2

ข้อความเลยขอบ หรือกรอบ
อันนี้ภาพที่กดดูรหัส html ค่า width = 500 px ครับ ใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับที่จะต้องแก้ไข
#3

และตารางสี ก็แสดงไม่ครบด้วยครับ อยากทราบว่าต้องแก้ไขส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
#4

ขออนุญาตทดสอบการคัดลอกจากเว็บมาวางครับ

** ผลการทดลองคือ คัดลอก ทั้งหมดที่เป็นตารางสีมา แต่โชว์ได้ไม่หมดครับ และเกินขอบ หรือกรอบครับ

 ** อยากทราบว่า ถ้าต้องการให้ข้อมูลแสดงครบจะต้องแก้ไขยังไงหรือครับขอบคุณครับ
    
        
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
        
    

                ค่าสีมาตรฐานของ XHTML

                aqua

                #00FFFF

                navy

                #000080

                black

                #000000

                olive

                #808000

                blue

                #0000FF

                purple

                #800080

                fuschia

                #FF00FF

                red

                #FF0000

                gray

                #808080

                silver

                #C0C0C0

                green

                #008000

                teal

                #008080

                lime

                #00FF00

                yellow

                #FFFF00

                maroon

                #800000

                white

                #FFFFFF

                ค่าสีเพิ่มเติม อื่นๆ

                aliceblue

                #F0F8FF

                lightgrey

                #D3D3D3

                antiquewhite

                #FAEBDB

                lightpink

                #FFB6C1

                aquamarine

                #7FFFD4

                lightsalmon

                #FFA07A

                azure

                #F0FFFF

                lightseagreen

                #20B2AA

                beige

                #F5F5DC

                lightskyblue

                #87CEFA

                bisque

                #FFE4C4

                lightslategray

                #778899

                blanchedalmond

                #FFEBCD

                lightsteelblue

                #BOC4DE

                blueviolet

                #8A2BE2

                lightyellow

                #FFFFE0

                brown

                #A52A2A

                limegreen

                #32CD32

                burlywood

                #DEB887

                linen

                #FAF0E6

                cadetblue

                #5F9EA0

                magenta

                #FF00FF

                chartreuse

                #7FFF00

                mediumaquamarine

                #66CDAA

                chocolate

                #D2691E

                mediumblue

                #0000CD

                coral

                #FF7F50

                mediumorchid

                #BA55D3

                cornflowerblue

                #6495ED

                mediumpurple

                #9370DB

                cornsilk

                #FFF8DC

                mediumseagreen

                #3CB371

                crimson

                #DC1436

                mediumslateblue

                #7B68EE

#5

555+++ก็นั่นแหละครับ กำหนดตารางไว้ 680px ถ้ามันเกินพื้นที่แสดงผล มันก็คงเลยแหละครับส่วนสี เท่าที่ดูก็ครบถ้วนนี่ครับ บางครั้งถ้าสีหรือ CSS ไม่ถูกต้องอาจเป็นเพราะ มันถูกเปลี่ยนแปลงมาจาก CSS ก่อนหน้าปล. การ copy+paste อาจได้ tag ไม่ครบถ้วนได้ ควรตรวจสอบให้ดีหลังจากการวางครับ คำแนะนำที่น่าจะลองทำ คือ ตรวจสอบความถูกต้องของ tag ด้วยตัวเองครับสามารถตรวจสอบความถูกต้องโดยการใช้ firefox+firebug ช่วยได้ครับ#6

ข้อความเลยขอบ หรือกรอบ
ก่อนหน้านี้คำตอบที่ 5 ภาพสีที่คัดลอกมามันเกินขอบไปนะครับ แต่ตอนนี้กลับเข้ามาพอดีเลย ^ ^ ผมมีภาพมาให้ดูด้วยครับ พอดีเปิดไว้หนายหน้าไปหน่อย
#7

555+++ผมแก้ให้ จาก 680 เป็น 500 มันก็ไม่เลยแล้วครับ (ตามที่เห็นว่ามันไม่เลยนั่นแหละ คือแก้ไขแล้ว)
#8
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^