A-AA+then

ผมมี XML ของ docx ซึ่งอยากจะดึงมาค้นหาเฉพาะที่เป็น หัวข้อ1 2 3

661
ผมมี XML ของ docx ซึ่งอยากจะดึงมาค้นหาเฉพาะที่เป็น หัวข้อ1 2 3
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
    
        -         
              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
        
            
                - <w:document xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml">
            
                
                    
                        - <w:body>
                    
                        
                            
                                - <w:p w:rsidR="00297869" w:rsidRDefault="00F01E1C" w:rsidP="00F70BFA">
                            
                                
                                    
                                        - <w:pPr>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:pStyle w:val="1" />
                                        
                                        
                                              </w:pPr>
                                    
                                
                                
                                    
                                          <w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack" />
                                
                                
                                    
                                          <w:bookmarkEnd w:id="0" />
                                
                                
                                    
                                        - <w:r w:rsidRPr="00F01E1C">
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:t>How tall ar</w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:t>e you?</w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                      </w:p>
                            
                        
                        
                            
                                - <w:p w:rsidR="00F01E1C" w:rsidRDefault="00F01E1C" w:rsidP="00F01E1C">
                            
                                
                                    
                                        - <w:pPr>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:pStyle w:val="a3" />
                                        
                                        
                                            
                                                - <w:numPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:ilvl w:val="1" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:numId w:val="1" />
                                                
                                                
                                                      </w:numPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                              </w:pPr>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r>
                                    
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                  <w:t>I am 172 centimeters tall.</w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r w:rsidR="00B04DDE">
                                    
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                  <w:br />
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                      </w:p>
                            
                        
                        
                            
                                - <w:p w:rsidR="00F01E1C" w:rsidRDefault="00F01E1C" w:rsidP="00F70BFA">
                            
                                
                                    
                                        - <w:pPr>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:pStyle w:val="1" />
                                        
                                        
                                              </w:pPr>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:t>How weights are you?</w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                      </w:p>
                            
                        
                        
                            
                                - <w:p w:rsidR="00F70BFA" w:rsidRDefault="00F70BFA" w:rsidP="00F70BFA">
                            
                                
                                    
                                        - <w:pPr>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:pStyle w:val="a3" />
                                        
                                        
                                            
                                                - <w:numPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:ilvl w:val="1" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:numId w:val="1" />
                                                
                                                
                                                      </w:numPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                              </w:pPr>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r>
                                    
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                  <w:t>I am 50 kilograms weight.</w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r w:rsidRPr="00F70BFA">
                                    
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                  <w:t xml:space="preserve"></w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                      </w:p>
                            
                        
                        
                            
                                - <w:p w:rsidR="00F70BFA" w:rsidRDefault="00F70BFA" w:rsidP="00F70BFA">
                            
                                
                                    
                                        - <w:pPr>
                                    
                                        
                                            
                                                  <w:pStyle w:val="a3" />
                                        
                                        
                                            
                                                - <w:numPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:ilvl w:val="1" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:numId w:val="1" />
                                                
                                                
                                                      </w:numPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                              </w:pPr>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r>
                                    
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                  <w:t>I am 70 kilograms weight.</w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                    
                                        - <w:r w:rsidRPr="00F70BFA">
                                    
                                        
                                            
                                                - <w:rPr>
                                            
                                                
                                                    
                                                          <w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial" />
                                                
                                                
                                                    
                                                          <w:sz w:val="28" />
                                                
                                                
                                                      </w:rPr>
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                  <w:t xml:space="preserve"></w:t>
                                        
                                        
                                              </w:r>
                                    
                                
                                
                                      </w:p>
                            
                        
                        
                            
                                - <w:p w:rsidR="00F01E1C" w:rsidRDefault="00F70BFA" w:rsidP="00F70BFA">
                            
                                
                                    
                                        -

3 ความคิดเห็น

ผมมี XML ของ docx ซึ่งอยากจะดึงมาค้นหาเฉพาะที่เป็น ชื่อเรื่อง 1 ที่ต้องการและเนื้อหาในนั้นครับ
ไม่รู้จะดึงอย่างไงดีครับ  พอทำเป็น zip แล้วแตกออกมาไฟล์มันกระจายย่อยมากๆ มีชื่อว่า document.xml คือเนื้อหาของเราแต่ไม่รู้ว่าจะเอาที่เป็น heading 1 และเนื้อหาใต้นั้นมาอย่างไงครับ
1

    หรือเรียกง่ายๆว่าสกัดข้อความจาก Microsoft Word (Docx)
    มีวิธีอื่นก็บอกได้ครับ

2

ถ้าเป็นข้อความธรรมดาก็แยกด้วย preg_math() ก็ได้ครับ ส่วนจะเขียนคำสั่งยงไง จยใจจะตอบ เพราะไม่รู้รูปแบบ และไม่รู้ว่ามันเหมือนกันทุกรายการหรือไม่ ซึ่งถ้าเหมือนกัน การแยกก็จะเป็นไปได้

ส่วนวิธีการอ่านข้อความกับ docx โดยตรงยังไม่เคยเห็นครับ
3
^