A-AA+then

ยืนยันระบบสมาชิกทางเมล์ไม่ได้ครับ

1,268
ยืนยันระบบสมาชิกทางเมล์ไม่ได้ครับ
ผมเพิ่งลองติดตั้งระบบ gcms4.3.1 ครับ

แต่พบปัญหาใหญ่ๆ สอง ประการครับ

1.การสมัครสมาชิก เมื่อจะยืนยันทางเมล์แล้ว ปรากฏว่า ระบบบอกว่า

ข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปตรวจสอบอีเมล์อีกครั้ง นะครับ

2.การตั้งค่า ระบบ email เมื่อเลือกเป็น ส่งจดหมายโดยใ้ช้ PHPmailer

จะพบปัญหาครับ โดยเวลาส่งเมล์หาสมาชิก ระบบจะแจ้งว่า

SMTP Error: The following recipients failed: xxxx@mail.com


ปล.อยากให้อธิบายในส่วน การกำหนด Mail Server ด้วยครับขอบคุณมากๆ นะครับ

1 ความคิดเห็น

การกำหนดค่าระบบเมล์ จำเป็นต้องใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริงครับ ถ้ากรอกอีเมล์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่สามารถส่งเมล์ได้

ปกติแล้วผมแนะนำให้ใช้ PHPMailer ครับ นอกจากบางครั้ง บาง Server ไม่รองรับฟังก์ชั่นบางอย่างของมัน ทำให้ไม่สามารถส่งได้ (เคยได้รับรายงาน) ซี่งในกรณีนี้ อาจต้องกลับไปใช้ฟังก์ชั่นส่งเมล์ปกติของ PHP ครับ


แต่ระบบเมล์จะทำงานได้หรือไม่ ก็ขึ้นกับ Server ด้วย ว่ายอมให้ส่งเมล์หรือไม่ครับ และถ้าจำเป็นจริงๆ สามารถส่งโดยการกำหนดค่า mailserver เป็น gmail ก็ได้ครับ (ห่อ่านรายละเอียดได้บนเว็บนี้)

ส่วนเรื่องการยืนยันสมาชิก เดี๋ยวผมตรวจสอบให้ครับ
1
^