อยากเปลี่ยนเฉพาะพิกัดที่ต้องการในรูปครับ มีใครเคยทำมั่ง

อยากเปลี่ยนเฉพาะพิกัดที่ต้องการในรูปครับ มีใครเคยทำมั่ง
สิ่งที่มีคือรูปสองรูปคับ     [size=1]Thanks: โยกัง โยกัง" />     [size=1]Thanks: โยกัง โยกัง">     [size=1]Thanks: โยกัง โยกัง" /> เมือเค้าเม้าไปในพื้นที่ที่กำหนด พื้นที่ตรงนันจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปจะเหมือนลักษณะ drop down คือรูปหลักเป็นรูปสีขาว ถ้ามีการเอาเม้าไปชี้ที่ปุ่มโรงแรม ปุ่มก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ส่วนตรงรีสอร์ทสปา เกสต์เฮาส์ก็ยังคงเป็นสีเดิมใช้ XML เป็นตัวกำหนดอ่ะคับ ผมเห็นที่มีคนทำไว้เป็น VB แต่ไม่ทราบว่า Ajax ทำได้หรือเปล่า ใครเคยเจอหรือเคยทำแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ<?xml version="1.0"?>

<img name="Chiangmai_Hotel" src="/public/res/cod/Chiangmai_Hotel.jpg" />

<img name="Chiangmai_Hotel-down" src="/public/res/cod/Chiangmai_Hotel-down.jpg" /><page background="Chiangmai_Hotel"><list name="list11" focus_img="Chiangmai_Hotel-down">

    <button x="195"   y="170" w="155"  h="46" event="func1"  value="1"/>

    <button x="353"   y="170" w="155"  h="46" event="http_sf"  value="/public/res/cod/Chiangmai_Resort_Spa.xml"/>

    <button x="514"   y="170" w="155"  h="46" event="http_sf"  value="/public/res/cod/Chiangmai_Guest_House.xml"/>

</list><list name="list12" focus_img="Chiangmai_Hotel-down">

    <button x="49"    y="227" w="203"  h="68" event="http_sf"  value="/public/res/cod/ChiangmaiHolidayInn.xml"/>

    <button x="259"   y="227" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>

    <button x="467"   y="227" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>

    

    <button x="49"    y="312" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>

    <button x="259"   y="312" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>

    <button x="467"   y="312" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>    <button x="49"    y="405" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>

    <button x="259"   y="405" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>

    <button x="467"   y="405" w="203"  h="68" event="func1"  value="1"/>    

</list></page>
03 ก.พ. 2554 เวลา 10:52 น. 12 1,365
^