การส่งค่า php ไป javascript ตอน onload


    ถ้าต้องการส่งตัวแปร php เข้าไปแทน 13.00 จะส่งไปได้ยังไงครับ โดยต้องการให้เปิดหน้านี้มาแล้ว ส่งค่าไปเลยเช่น

    

    ส่งไปเป็น 15.00 ครับ มีวิธีกาทำรอย่างไรครับ

    

    <script language="">


     


     


    var limit="13:00"

     


    if (document.images){


    var parselimit=limit.split(":")


    parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1


    }


    function begintimer(){


    if (!document.images)


    return


    if (parselimit==1)


    // เหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น


    // window.location='page.php'; ถ้าต้องการให้กระโดดไปยัง Page อื่น


    form1.submit();


    else{


    parselimit-=1


    curmin=Math.floor(parselimit/60)


    cursec=parselimit%60


    if (curmin!=0)


    curtime=" <font color=red> "+curmin+" </font>: <font color=red>"+cursec+" </font> "


    else


    if(cursec==0)


    {


    //alert('หมดเวลาแล้วจ้า');


    //window.location='input_data.php';


    }


    else


    {


    curtime="เวลาที่เหลือ <font color=red>"+cursec+" </font>วินาที "


     


    }


    document.getElementById('dplay').innerHTML = curtime;


    setTimeout("begintimer()",1000)


     


    }


    }


    //-->


    </script>

26 ม.ค. 2554 เวลา 15:57 น. 4 2,309
^