การส่งค่า php ไป javascript ตอน onload


    ถ้าต้องการส่งตัวแปร php เข้าไปแทน 13.00 จะส่งไปได้ยังไงครับ โดยต้องการให้เปิดหน้านี้มาแล้ว ส่งค่าไปเลยเช่น

    

    ส่งไปเป็น 15.00 ครับ มีวิธีกาทำรอย่างไรครับ

    

    <script language="">


     


     


    var limit="13:00"

     


    if (document.images){


    var parselimit=limit.split(":")


    parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1


    }


    function begintimer(){


    if (!document.images)


    return


    if (parselimit==1)


    // เหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น


    // window.location='page.php'; ถ้าต้องการให้กระโดดไปยัง Page อื่น


    form1.submit();


    else{


    parselimit-=1


    curmin=Math.floor(parselimit/60)


    cursec=parselimit%60


    if (curmin!=0)


    curtime=" <font color=red> "+curmin+" </font>: <font color=red>"+cursec+" </font> "


    else


    if(cursec==0)


    {


    //alert('หมดเวลาแล้วจ้า');


    //window.location='input_data.php';


    }


    else


    {


    curtime="เวลาที่เหลือ <font color=red>"+cursec+" </font>วินาที "


     


    }


    document.getElementById('dplay').innerHTML = curtime;


    setTimeout("begintimer()",1000)


     


    }


    }


    //-->


    </script>

26 ม.ค. 2554 4 2,553

<script>

<?php

echo 'var limit=13.00'; // ค่าที่ต้องการส่ง

?>


alert(limit); // อ่านค่าด้วย Javascript

</script>
#1

สิ่งที่ต้องการเป็นแบบว่าพอเปิด Page ให้ ดึงข้อมูลจาก Database และนำข้อมูลที่ได้ซึ่งเป็น นาที ตัวอย่างเช่น 10 นาที 22 วินาที10:22 แล้วให้ส่งไปอัตโนมัติที่ Javascript ข้างต้นโดย Script นั้นอยู่ในหน้าเดียวกัน จะสามารถมีวิธีการใดทำได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ
#2

555+++ก็อ่านจาก db มาสิครับ อ่านแล้วก็ echo ตัวแปรออกมา หลังจากนั้น javascript จะเอาไปใช้เเมื่อไรก็ได้ลองทดสอบตัวอย่างด้านบนดูก่อน ตัวแปร limit มาจาก PHP อยากเขียนให้มันมีค่ายังไงก็เขียนเอาครับ
#3

การส่งค่าจาก PHP ไป JavaScript แนะนำว่าให้ใช้ json_encode เอาครับ ประมาณว่า<script>

limit = <?php echo json_encode($limit); ?>;

</script>
เพราะว่าถ้าใช้ json_encode จะไม่มีปัญหาเรื่องการ Escape String ถ้าหากมีพวก ' " \ \n หรืออักขระที่เป็น UTF-8 ครับ

และนอกจากนี้ จะสามารถส่ง array และ object ไป JavaScript ได้เลยครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^