A-AA+then

เรื่องการปริ้นใบเสร็จการเสียภาีษีให้ออกมาทีะหลายๆชื่อผู้เสียภาษี

1,680
เรื่องการปริ้นใบเสร็จให้ออกมาทีะหลายๆชื่อผู้เสียภาษี
พอดีว่าผมจะทำใบเสร็จของการเสียภาษีของ อบต และอยากจะทำการปริ้นให้ออกมาทีละหลายๆใบแต่ละใบเป็นชื่อที่ต่างกัน
คื่อ หนึ่งใบ จะเป็นชื่อผู้เสียภาษีหนึ่งคน
ที่ทำแบนี้คือไม่อยากจะไปคลิกเพื่อปริ้นหลายรอบ คือถ้ากดปริ้นก็ให้ระบบปริ้นผู้ที่จะเสียภาษในปีนั้นๆออกมาเลยทั้งหมดเหมือนจดหมายเวียน น่ะ ครับ ซึ่งผมคิดไม่ออก เลยอยากจะมาถามแนวคิดและแนวทางการเขียนโค๊ตผู้รู้ครับ

2 ความคิดเห็น

เออ...ไม่เคยทำแฮะ

แนวคิดที่น่าจะเป็นไปได้นะครับ

เนื่องจากเราคงไม่สามารถสั่ง print ได้หลายๆครั้ง ตัวเลือกที่ผมคิดได้ก้คือ

1. แสดงผลใบเสร็จทั้งหมดออกมาเป็นหน้า html เดียวกัน เช่น ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ 10 ใบ ก็ต้องเขียนโค้ดดึงข้อมูลออกมาต่อๆกัน 10 รายการในหน้าเดียว
2. เขียน CSS สำหรับการพิมพ์ เพื่อให้แต่ละรายการ มีความสูงเท่ากับ 1 หน้ากระดาษพอดี ซึ่งถ้าจัด CSS ได้เหมาะสม ตอน print preview เราจะเห็นตัวอย่างก่อนพิมพ์ 10 ใบ ตามที่ต้องการ
3. สั่ง print ทั้งหมดจากหน้าเว็บตามปกติ เพียงครั้งเดียว

ลองดูนะครับ ได้ความอย่างไรเอามาแชร์กันบ้างก้ดี

ดูตัวอย่าง CSS เพื่อการพิมพ์ บนเว็บ
1

หรือจะลองใช้
div.pagebreak {
   page-break-before: always;

}

เพื่อบังคับให้ขึ้นหน้าใหม่ก็ได้ครับ แต่วิธีนี้มีข้อเสียที่รองรับแค่ ie เท่านั้น ครับ
2
^