สอบถามเกีย่วกัีบ Ajax ค่ะ

คือดิฉันอยากทราบว่า ajax สามารถรับค่าข้อมูลมากกว่า 1 ค่าได้มั้ยคะ
17 ม.ค. 2554 เวลา 11:47 น. 1 923
^