A-AA+then

สอบถามเกีย่วกัีบ Ajax ค่ะ

917
คือดิฉันอยากทราบว่า ajax สามารถรับค่าข้อมูลมากกว่า 1 ค่าได้มั้ยคะ

1 ความคิดเห็น

จะรับหรือส่งค่าได้มากกว่าหนึ่งค่าได้ครับ ลองดูเกี่ยวกับ json ครับ กดที่ tag json ในเว็บนี้ดูเลยครับ
1
^