ปรึกษาเรื่องการส่งตัวแปร php ใน ajax

ผมดาวโหลด script ajax calendar ในเว็บมา แล้ว ผมต้องการส่งค่าตัวแปร php ไปหน้า calendar.php จะเขียน script ยังไงครับ//************************ หน้า index.php


    <script type="text/javascript">


    function Inint_AJAX()


    {


      try


      {


        return new ActiveXObject( "Msxml2.XMLHTTP" ); //IE


      }


      catch( e )


      {


      }


      try


      {


        return new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" ); //IE


      }


      catch( e )


      {


      }


      try


      {


        return new XMLHttpRequest(); //Native Javascript


      }


      catch( e )


      {


      }


      alert( "XMLHttpRequest not supported" );


      return null;


    };


    function loadcalendar( query )


    {


      var req = Inint_AJAX();


      req.open( "POST" , "calendar.php" , true );


      req.onreadystatechange = function()


      {


        if ( req.readyState == 4 )


        {


         if ( req.status == 200 )


         {


           document.getElementById( 'calendar' ).innerHTML = req.responseText;


         };


        };


      };


      req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" );


      req.send( query );


    };


    </script>

     

13 ม.ค. 2554 5 1,967

 req.open( "POST" , "calendar.php?action=xxx" , true );
#1

ขอบคุณมากครับ ++
#2

แล้วถ้าตัวแปรที่ส่งไปเป็นตัวแปรของ php เขียนยังไงครับผมเขียนแบบนี้  req.open( "POST" , "calendar.php?id=<?=$id?>" , true );มันไม่ส่งค่าไปอ่ะครับที่หน้า calendar.php ผมก็รับค่า $_GET['id'] แล้วแต่ก็ไม่ได้ครับแต่ถ้า req.open( "POST" , "calendar.php?id=xxx" , true ); มันส่งได้ครับขอบคุณครับ
#3

555+++นึกแล้วเชียวว่าต้องเจอคำถามนี้req.open( "POST" , "calendar.php?id=<?=$id?>" , true );ใช้ POST ในตอนส่ง ก็ต้องรับที่ $_POST สิครับส่วนที่บอกว่าถ้าใช้ตัวแปรแล้วรับไม่ได้ แต่ถ้ากำหนดไปตรงๆ แล้วรับได้ ให้ลอง view source ดูครับ ว่าจริงๆแล้วค่าที่ echo ออกมาเมื่อ view source แล้ว เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่โดยปกติ อาจพบว่า $id ไม่มีค่าในตอนเริ่มต้น มันก็เลยส่งไม่ไป
#4

ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^