ช่วยดู Code PHP กับ Ajax ทีจ้า มันไม่ดึงในฐานข้อมูลมาใช้อ่าคะ

เขียนไฟล์ PHP แล้วต้องการใช้งาน Ajax เข้ามาช่วย จะเรียกใช้ Form Select อะคะ แล้วมันไม่เรียกในฐานข้อมูลมาโชว์ ช่วยดู Code ให้ทีนะคะFileNameshowUser.php


    <?php


    $con = mysql_connect("localhost","root","1234");


    if(!$con)


    {


    die("Could not connect: ' . mysql_error()");


    }


    mysql_select_db("DBAJax",$con);


    mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('1','Peter','Griffin','41','Quahog','Brewery')");


    mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('2','Lois','Griffin','40','Newport','Piano Teacher')");


    mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('3','Joseph','Swanson','39','Quahog','Police Officer')");


    mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('4','Glenn','Quaomire','41','Quahog','Pilot')");


    mysql_close($con);


    ?>


     


    <html>


    <head>


    <script type="text/javascript">


    function showUser(str)


    {


    if (str=="")


     {


    document.getElementById("txtHint").innerHTML="";


    return;


     }


     if (window.XMLHttpRequest)


    { // code for IE7+,Firefox,Chrome,Opera,Safari


    xmlhttp=new XMLHttpRequest();


    }


     else


    {// code for IE6,IE5


    xalhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


    }


    xmlhttp.onreadystatechange=function()


    {


    if(xmlhttp.readyState==4 && xalhttp.status==200)


    {


    document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseTest;


    }


    }


    //ช่วงดึง method getuser.php มาใช้งาน


    xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);


    xmlhttp.send(); //แล้วส่งข้อมูลไปที่ Object .send


    }


    </script>


    </head>


    <body>


    <form>


    <select name="users" onchange="showUser(this.value)">


    <option value="">Select a person</option>


    <option value="1">Peter Griffin</option>


    <option value="2">Lois Griffin</option>


    <option value="3">Joseph Swanson</option>


    <option value="4">Glenn Quagmire</option>


    </select>


    </form>


    <br />


    <div id="txtHint"><b>Person info will be listed here</b></div>


    </body>


    </html>

    

    getuser.php

    

        <?php

    

        $q=$_GET["q"];

    

        $con = mysql_connect('localhost','root','1234');

    

        if (!$con) //เทสว่า connect ได้หรือป่าว

    

          {

    

          die("Could not connect: ' . mysql_error()");

    

          }

    

        mysql_select_db("DBAJax",$con); //อ้างอิงชื่อ DB ของคุณ,อ้างอิง Connect String

    

        $sql="SELECT * FROM Customers WHERE id = ' ".$q." ' ";

    

        $result = mysql_query($sql);

    

        echo "<table border='1'>

    

        <tr>

    

        <th>id</th>

    

        <th>Firstname</th>

    

        <th>Lastname</th>

    

        <th>Age</th>

    

        <th>Hometown</th>

    

        <th>Job</th>

    

        </tr>";

    

        while($row = mysql_fetch_array($result))

    

        {

    

        echo"<tr>";

    

        echo"<td>" . $row['id']."</td>";

    

        echo"<td>" . $row['FirstName']."</td>";

    

        echo"<td>" . $row['LastName']."</td>";

    

        echo"<td>" . $row['Age']."</td>";

    

        echo"<td>" . $row['hometown']."</td>";

    

        echo"<td>" . $row['Job']."</td>";

    

        echo"</tr>";

    

        }

    

        echo "</table>";

    

        mysql_close($con);

    

        ?>

        

        ลองทำดูแล้วก็ไม่ขึ้น เลยใช้อีกวิธีคือ สร้าง+เรียก ข้อมูลมาเองในฐานข้อมูล แล้วก็กำหนด Primary Key เป็น id ปรากฏว่าใช้งานได้คะ

        

        แต่อยากทราบ วิธีที่เขียน Code ที่สามารถสร้าง+เรียกใช้งานในฐานข้อมูลเอาเอง ไม่ทราบว่าต้องแก้ Code ตรงไหนคะ

        รบกวนด้วยนะคะ ขอบตุณล่วงหน้ามากๆๆคะ


10 ม.ค. 2554 2 1,325


     if (window.XMLHttpRequest)


    { // code for IE7+,Firefox,Chrome,Opera,Safari


    xmlhttp=new XMLHttpRequest();


    }


     else


    {// code for IE6,IE5


    xalhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


    }


    xmlhttp.onreadystatechange=function()


    {

    

    ใช้ตัวไหนแน่ ?....

    

    ลองเรียก getuser.php?q=xxx ตรงๆดูว่าเรียกแล้วได้ผลลัพท์ตามต้องการมั้ย ซึ่งปกติควรได้

    

    ในกรณีที่ข้อมูลที่ส่งมีช่องว่าง เช่น ชื่อคน ควรเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่ง

    

    str = encodeURIComponent(str);

    

    ตอนรับ ไม่ต้องถอด เพราะ php ถอดให้

    

    วิธีอื่นๆ เช่น ใช้ POST แทน GET จะชัวร์กว่า (ปกติผมจะไม่ใช้ GET เลย)

    

    สุดท้าย ลองเปลี่ยนเป็น UTF-8

#1

ขอบคุณค่า แก้ได้แล้ว พิมผิดนี่เอง = ="
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^