A-AA+then

Vector Space Model คือ

3,306
Vector Space Model แนวคิดมันคืออะไร อ่านหลายที่แล้วก็ยังงงๆ รอผู้รู้ช่วยชี้แจ้ง

ขอบคุณล่วงหน้าาน้าาา

1 ความคิดเห็น

สรุปสั้นๆครับว่า Vector Space Model คือการคำนวณหาค่าความเหมือน หรือ เปรียบเทียบข้อมูล โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ cosine ซึ่ง ผลลัพท์ที่ได้ จะมีค่าจาก 0 ถึง 1 ครับ

ยิ่ง ผลลพท์ที่ได้ มีค่าเข้าใกล้ 0 เท่าไร นั่นหมายถึง ข้อมูลที่เปรียบเทียบกัน เหมือนกันมากเท่านั้น (0 หมายถึงข้อมูลเดียวกันเลย)

ผมเข้าใจว่าเจ้าของกระทู้คงหมายถึงการทำ search engine

ตามความคิดผม การคำนวณแบบนี้ เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ SE อาจใช้ และ ใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆอีกหลายวิธี ซึ่ง วิธีนี้ คงเหมาะกับการใช้ในการหา เพจใกล้เคียง (จัดกลุ่ม หรือ similar page) หรือ การหา เว็บที่มีเนนื้อหาซ้ำกัน (duplicate content) มากกว่า การค้นหาข้อความครับ
1
^