สอบถามครับ เรื่อง Javascript

คือผม ส่งค่าตัวโดย

onLoad="intotext('<?=$da?>')"ซึ่งค่า $da มันมี tag html อยู่ด้วย จึงทำให้มัน eror

แต่ถ้าส่งค่าเป็น text ธรรม ก็ปกติครับผมต้องแก้ไขโค้ดส่วนไหนบ้างครับคือผมกำลังทำในส่วนแก้ไขข้อมูลข่าวครับ

ขอบคุณครับ
29 ธ.ค. 2553 เวลา 12:03 น. 1 710
^