A-AA+then

คำสั่งfwriteกับตัวแปร php

1,472
คือว่าผมกำลังสร้างไฟล์phpโดยใช้ fopenกับfwrite ปัญหาคือถ้ามีตัวแปร ที่มี่เครื่อง หมาย $ ของphp อยู่หน้าตัวแปรมันจะไม่เขียนตัวแปรนั้นลงไฟล์ที่เขียน มันเกิดจากอะไรเหรอครับ
ตัวอย่าง
<?
$strFileName = "test.php";
$objFopen = fopen($strFileName, 'w');
$strText1 = "<?php $a='dd' ; echo $a;?>
";
fwrite($objFopen, $strText1);


if($objFopen)
{
    echo "File writed.";
}
else
{
    echo "File can not write";
}

fclose($objFopen);
?>
พอลองไปรันไฟล์test.phpแล้วปรากฏว่าตัวแปร $aไม่มีอยู่

4 ความคิดเห็น

$strText1 = '<?php $a='\dd\' ; echo $a;?>';

เพราะมันอยู่ในเครื่องหมาย "" ไงครับ ตัวแปรจะถูกแปลงเป้น string แทน
1

แล้วผมต้องแก้ยังไงครับพี่ถึงจะให้มันออกมาแบบนั้นเลย หมายถึงในไฟล์test.php เวลาวิวซอสดูก็จะเห็นเป็น
<?php $a='dd' ; echo $a;?>
2

คำตอบด้านบนไง...
3

อ่อครับขอโทษทีครับผมดูเป็น "2ขีด
4
^