A-AA+then

เกี่ยวกับ prestashop

882
http://www.prestashop.com/demo/


ไม่ทราบว่าท่านใดเคยเล่น แล้วมั้งครับ อยากทรายว่า ตรง CART ใช่ script ตัวไหนครับ

1 ความคิดเห็น

JQuery มั้งครับ แต่ไม่รู้ว่าใช้ปลั๊กอินตัวไหน อาจเขียนเองเป็นฟังก์ชั่นก็ได้นะครับ
1
^