A-AA+then

โทษทีครับ GCMS เวอร์ชั่น 4.3.0 เข้าหน้า admin ยังไงครับ

1,192
พอดี พึ่งติดตั้งเสร็จครับ

2 ความคิดเห็น

ใส่ /admin ต่อท้ายแล้วก็ไม่ได้ครับ หากผมลืมอ่านตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับ เคยทดลองเวอร์ชั้น 3
1

xxx.cpm/admin/ ครับ

ถ้าเข้าไม่ได้ error อะไรครับ

ลองลบไฟล์ .htaccess ออกดู
2
^