สอบถามด่วนคะ

ไม่มีระบบ อัพโหลดไฟล์ เช่น ไฟล์ word  excel  pdf  หรอคะ
20 ธ.ค. 2553 6 1,103

อัปโหลด ก็ใช้ฟอร์มธรรมดาครับ สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทุกชนิด
#1

คือ ประมาณว่า มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว ก็เข้ามาอัพโหลดไฟล์งาน ที่เป็นพวก ไฟล์ word  excel  pdf  เป็นต้นคะ  แต่ว่าไม่มีที่ให้อัพโหลด  เหมือน  รูปภาพอัพโหลด แล้ว เลือกไฟล์ ทำไม อัพโหลดได้เฉพาะ ไฟล์ jpg,gif,png เท่านั้นคะอยากให้อธิบายให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
#2

ก็เปลี่ยนจาก mime type  jpg,gif,png เป็น doc, xls,pdf สิครับ
#3


    
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
    

                file type

                MIME type

                ai

                application/postscript

                aif

                audio/x-aiff

                aifc

                audio/x-aiff

                aiff

                audio/x-aiff

                asc

                text/plain

                atom

                application/atom+xml

                au

                audio/basic

                avi

                video/x-msvideo

                bcpio

                application/x-bcpio

                bin

                application/octet-stream

                bmp

                image/bmp

                cdf

                application/x-netcdf

                cgm

                image/cgm

                class

                application/octet-stream

                cpio

                application/x-cpio

                cpt

                application/mac-compactpro

                csh

                application/x-csh

                css

                text/css

                dcr

                application/x-director

                dif

                video/x-dv

                dir

                application/x-director

                djv

                image/vnd.djvu

                djvu

                image/vnd.djvu

                dll

                application/octet-stream

                dmg

                application/octet-stream

                dms

                application/octet-stream

                doc

                application/msword

                dtd

                application/xml-dtd

                dv

                video/x-dv

                dvi

                application/x-dvi

                dxr

                application/x-director

                eps

                application/postscript

                etx

                text/x-setext

                exe

                application/octet-stream

                ez

                application/andrew-inset

                gif

                image/gif

                gram

                application/srgs

                grxml

                application/srgs+xml

                gtar

                application/x-gtar

                hdf

                application/x-hdf

                hqx

                application/mac-binhex40

                htm

                text/html

                html

                text/html

                ice

                x-conference/x-cooltalk

                ico

                image/x-icon

                ics

                text/calendar

                ief

                image/ief

                ifb

                text/calendar

                iges

                model/iges

                igs

                model/iges

                jnlp

                application/x-java-jnlp-file

                jp2

                image/jp2

                jpe

                image/jpeg

                jpeg

                image/jpeg

                jpg

                image/jpeg

                js

                application/x-javascript

                kar

                audio/midi

                latex

                application/x-latex

                lha

                application/octet-stream

                lzh

                application/octet-stream

                m3u

                audio/x-mpegurl

                m4a

                audio/mp4a-latm

                m4b

                audio/mp4a-latm

                m4p

                audio/mp4a-latm

                m4u

                video/vnd.mpegurl

                m4v

                video/x-m4v

                mac

                image/x-macpaint

                man

                application/x-troff-man

                mathml

                application/mathml+xml

                me

                application/x-troff-me

                mesh

                model/mesh

                mid

                audio/midi

                midi

                audio/midi

                mif

                application/vnd.mif

                mov

                video/quicktime

                movie

                video/x-sgi-movie

                mp2

                audio/mpeg

                mp3

                audio/mpeg

                mp4

                video/mp4

                mpe

                video/mpeg

                mpeg

                video/mpeg

                mpg

                video/mpeg

                mpga

                audio/mpeg

                ms

                application/x-troff-ms

                msh

                model/mesh

                mxu

                video/vnd.mpegurl

                nc

                application/x-netcdf

                oda

                application/oda

                ogg

                application/ogg

                pbm

                image/x-portable-bitmap

                pct

                image/pict

                pdb

                chemical/x-pdb

                pdf

                application/pdf

                pgm

                image/x-portable-graymap

                pgn

                application/x-chess-pgn

                pic

                image/pict

                pict

                image/pict

                png

                image/png

                pnm

                image/x-portable-anymap

                pnt

                image/x-macpaint

                pntg

                image/x-macpaint

                ppm

                image/x-portable-pixmap

                ppt

                application/vnd.ms-powerpoint

                ps

                application/postscript

                qt

                video/quicktime

                qti

                image/x-quicktime

                qtif

                image/x-quicktime

                ra

                audio/x-pn-realaudio

                ram

                audio/x-pn-realaudio

                ras

                image/x-cmu-raster

                rdf

                application/rdf+xml

                rgb

                image/x-rgb

                rm

                application/vnd.rn-realmedia

                roff

                application/x-troff

                rtf

                text/rtf

                rtx

                text/richtext

                sgm

                text/sgml

                sgml

                text/sgml

                sh

                application/x-sh

                shar

                application/x-shar

                silo

                model/mesh

                sit

                application/x-stuffit

                skd

                application/x-koan

                skm

                application/x-koan

                skp

                application/x-koan

                skt

                application/x-koan

                smi

                application/smil

                smil

                application/smil

                snd

                audio/basic

                so

                application/octet-stream

                spl

                application/x-futuresplash

                src

                application/x-wais-source

                sv4cpio

                application/x-sv4cpio

                sv4crc

                application/x-sv4crc

                svg

                image/svg+xml

                swf

                application/x-shockwave-flash

                t

                application/x-troff

                tar

                application/x-tar

                tcl

                application/x-tcl

                tex

                application/x-tex

                texi

                application/x-texinfo

                texinfo

                application/x-texinfo

                tif

                image/tiff

                tiff

                image/tiff

                tr

                application/x-troff

                tsv

                text/tab-separated-values

                txt

                text/plain

                ustar

                application/x-ustar

                vcd

                application/x-cdlink

                vrml

                model/vrml

                vxml

                application/voicexml+xml

                wav

                audio/x-wav

                wbmp

                image/vnd.wap.wbmp

                wbmxl

                application/vnd.wap.wbxml

                wml

                text/vnd.wap.wml

                wmlc

                application/vnd.wap.wmlc

                wmls

                text/vnd.wap.wmlscript

                wmlsc

                application/vnd.wap.wmlscriptc

                wrl

                model/vrml

                xbm

                image/x-xbitmap

                xht

                application/xhtml+xml

                xhtml

                application/xhtml+xml

                xls

                application/vnd.ms-excel

                xml

                application/xml

                xpm

                image/x-xpixmap

                xsl

                application/xml

                xslt

                application/xslt+xml

                xul

                application/vnd.mozilla.xul+xml

                xwd

                image/x-xwindowdump

                xyz

                chemical/x-xyz

                zip

                application/zip

#4

รบกวนช่วยบอกวิธีเข้าไปเปลี่ยน ด้วยนะคะ ขอบคุณอีกทีคะ
#5

ปกติแล้วก็เขียนฟอร์มอัปโหลดไปตามปกติครับ คิดว่าน่าจะเขียนเป็น (ถ้าเขียนไม่เป็น แนะนำให้ศึกษาก่อน)การเลือก ชนิดของไฟล์อัปโหลด สามารถทำได้หลายวิธีครับ มี 2 วิธีหลักๆที่นิยมกัน1.ตรวจสอบจาก mime ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งค่า mime จะมีค่าดังตารางด้านบน การตรวจสอบสามารถตรวจได้จาก$_FILES['input_name']['mime']2.ตรวจสอบจากส่วนขยายของไฟล์ โดยการแยกเอาข้อความหลัง จุด ของชื่อไฟล์มาตรวจสอบ$ext = end(explode('.', $_FILES['input_name']['name']));การตรวจสอบก็ใช้ if ตรวจที่ PHP ที่ไฟล์อัปโหลดครับตัวอย่างฟอร์มอัปโหลด สามารถหาได้ทั่วไปครับ ที่ไหนมีฟอร์ม ก็มักจะหาตัวอย่างเหล่านี้ได้ไม่ยาก (บนเว็บนี้ก็น่าจะมี)
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^