ช่วยหน่อยครับ ติดปัญหา

คิดปัญหาเรื่อง Javascript ไม่รัน หลังจากใช้ Ajax เรียกครับ
    <div id="login">


        <form id="loginForm">


          <div class="fieldTitle">ชื่อ:</div>


          <input type="text" class="fieldEntry" id="username">


          <div class="fieldTitle">รหัสผ่าน:</div>


          <input type="password" class="fieldEntry" id="password">


          <div style="text-align: center">


            <input type="button" id="test" name="test" value="เข้าระบบ">


    <script>


     


    var doClick = function() {


         var sUsername = document.getElementById("username").value;


         var sPassword = document.getElementById("password").value;


          


          if (sUsername == "" || sPassword == "") {


            alert("คุณยังไม่ได้พิมพ์ชื่อหรือรหัสผ่าน");


            return;


          }


     


          postDataReturnText("http://localhost/c2c/login.php", "name=" + sUsername + "&pass=" + sPassword, loginsendDataCallback);


          


          var promptDiv = document.getElementById("promptDiv");


          promptDiv.style.color = "black";


          promptDiv.innerHTML = "กำลังตรวจสอบ...";


        }


     


        function loginsendDataCallback(data) {


          var respArray = data.split('|');


          var respStatus = respArray[0].toLowerCase();


          var respMessage = respArray[1];


     


          var promptDiv = document.getElementById("promptDiv");


     


          if (respStatus == " success")


          {


    promptDiv.style.color = "green";


              promptDiv.innerHTML = "ล็อกอินสำเร็จ กำลังจะเข้าสู่เพจ " + respMessage;


              getData('http://localhost/c2c/index.php');


     //setTimeout("redirectTo('" + respMessage + "')", 2000);


          }


     else {


    promptDiv.style.color = "red";


              promptDiv.innerHTML = respStatus + "  -  " + respMessage;


     }


        }


     


        function keyup(e) {


          if (!e) {


            e = window.event;


          }


          if (e.keyCode == 13) {


            login();


          }


        }


     


        document.onkeyup = keyup;


     


    alert('xxx');


    $G('test').addEvent('click', doClick);


    </script>


          </div>


          <div id="promptDiv"></div>


        </form>


      </div>

20 ธ.ค. 2553 1 1,215

Javascript ไม่สามารถทำงานได้ในหน้าที่ถูก Ajax เรียกครับลองหาบทความบนเว็บอ่านประกอบนะครับให้เอาฟังก์ชั่นต่างๆทั้งหมดออกไว้ที่ Javascript หลักครับ ถึงจะใช้งานได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^