A-AA+then

ใครมีใจดี แจก framework php ที่เขียนขึ้นเอง ที่ทำงานได้ทั้ง mysq

959
    พอดีผมได้ลองเขียน ให้ php ทำงานกับ mysql แต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็น oracle เหมือนกับต้องเขียนใหม่หมด
     
    ใครพอมี framework (ที่เขียนขึ้นเอง) แจกบ้างไหมครับ
     
    พวก ที่เค้าใช้ทั่วไป เช่น 
    CodeIgniter
    Smarty
    Zend
    Kohana
     
    แบบนี้ขอไม่เอานะครับ
     
    ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

mysql และ oracle มีบางคำสั่งที่ไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นการนำไปใช้ก็ยังคงต้องแก้ไขโค้ดอยู่ดี

ถ้าใช้ class ที่เป็น mysql อยู่แล้ว อาจลองแก้ไขให้ใช้ adodb แทน ฟังก์ชั่น mysql ของ php ก็จะทำให้การสับเปลี่ยนไปใช้ mysql oracle หรือฐานข้อมูลอื่นๆในอนาคตไม่ยากนัก
1
^