A-AA+then

สอบถามเกี่ยวกับการทำปุ่มกด ครับ

949
คือ ผมจะทำให้เราสามารถกดปุ่มนั้นไม่ได้ในตอนแรก 
แต่ต้องผ่านคำสั่งหรือเงื่อนไงบางอย่างก่อน ถึงให้ปุ่มมันกดได้

ควรทำยังไงหรือใช้คำสั่งไหนเหรอครับ

1 ความคิดเห็น

มี 2 วิธีหลักๆ ครับ

1. disabled ปุ่มกด เมื่อดำเนินการบางอย่าง ซึ่งก็ขึ้นกับเงื่อนไขครับ

<input type="button" disabled="disabled" />

หรือ

document.getElementById('button_id').disabled = true;// true = disabled, false = enabled

2. ตรวจสอบการใช้งานปุ่มกดภายในฟังก์ชั่นที่เรียกใช้

<input type="button" onclick="doClick()" />

function doClick () {
  var canclick = true;
 // เขียนคำสั่งเพื่อกำหนดค่าตัวแปร canclick ที่นี่
  if (canclick) {
     // canclick เป็นตัวแปรสำหรับตรวจสอบว่าปุ่มทำงานได้หรือไม่ ถ้าเป็น true หมายถึง สามารถทำงานได้
     // เขียนคำสั่งให้ปุ่มทำงานที่นี้
  };
}

การจะกำหนดว่า canclick จะเป็น true หรือ false ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือเงื่อนไข สามารถใช้วิธีใดก็ได้ (วิธีขึ้นอยู่กับโจทย์)
1
^