เรื่อง .htaccess

พอรันแล้วขึ้นแบบนี้ ผมก็เปิด htaccess ใน appserv แล้วนะครับ ก่อนหน้าก็รันได้ แต่ผมลง windows ใหม่ พอมารันอีกทีก็เป็นแบบนี้ครับ


    

    ช่วยด้วยครับ

    

    Internal Server Error

    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.    Please contact the server administrator, com@hotmail.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.    More information about this error may be available in the server error log.

    Apache/2.2.8 (Win32) PHP/5.2.6 Server at localhost Port 80

    

    

    

16 ธ.ค. 2553 เวลา 00:06 น. 2 1,431
^