ขอถามสักหน่อยคะ

ขอถามสักหน่อยคะ
จากรูปคะ ถ้าเราคลิกปุ่มแรก ไม่มี

ตัวเลขในช่อง 0026 เปลี่ยนเป็น 0027แต่ถ้าเลือก มี ใ้ห้เป็น 0026 แบบเดิมทำอย่างไรคะ

13 ธ.ค. 2553 เวลา 10:41 น. 4 899
^