A-AA+then

คือผมนำ code ตัวนี้ไปประยุค์ (ขอความช่วยเหลือ)

956

    คือผมนำ code ตัวนี้ไปประยุค์
    
    http://www.goragod.com/forum.html?module=knowledge/บทที่ 20 การสร้างเว็บไซต์แบบ AJAX (ตอนที่ 2)
    
    ใช้กับเวบผม มีรูปรอโหลดแล้ว จะแทรกตัว หนังสือ รอโหลด...   ยังไงหรอครับ
    
    
    ขอบคุณมากครับ

1 ความคิดเห็น

วิธีนั้นคงแสดงข้อความไม่ได้หรอกครับ เพราะเป็นการแสดงผลรูปภาพพื้นหลัง

การแก้ไข ที่ง่ายสุดก็อาจจะเพิ่มข้อความทีต้องการลงในรูปรอโหลดเลยก็ได้ครับ
1
^