A-AA+then

อยากได้โค๊ด วัน เดือนปี ที่เป็น listbox สำหรับใช้ดึงออกมาอะครับ

6,035
ใครพอมีบ้างครับรบกวนหน่อยครับผม

3 ความคิดเห็น

<?php
echo '<select name="date">';
for($i = 1 ; $i <= 31 ; $i++){
echo '<option value="'.$i.'">วันที่ '.$i.'</option>';
}
echo '</select>';
echo '<select name="month">';
$months = array('','มค.', 'กพ.', 'มีค.', 'เมย.', 'พค.', 'มิย.', 'กค.', 'สค.', 'กย.', 'ตค.', 'พย.', 'ธค.');
for($i = 1; $i <= 12; $i++){
echo '<option value="'.$i.'">เดือน '.$months[$i].'</option>';
}
echo '</select>';
echo '<select name="year">';
for($i = 2500; $i <= 2600 ; $i++){
echo '<option value="'.$i.'">พศ.'.$i.'</option>';
}
echo '</select>';
?>
1

ขอบคุณมากๆครับ
2

    ขอบคูณมากครับ

3
^