ขอถามเรื่องล็อกอินแบบajaxครับ

ขอถามเรื่องล็อกอินแบบajaxครับ
คือในหน้าเเรกผมสร้างฟรอมล็อกอินขึ้นมาแล้วใช้ajaxส่งค่าไปยังphpเพื่อทำการเช็คค่าว่ามีuserนี้หรือไม่ถ้ามีก็ให้ทำการเก็บค่า session เอาไว้เวลาเปิดหน้าเว็บขึ้นมาผมก็ใช้ onload เรียกฟังชั่น เช็คค่าของsession ถ้าsessionนั้นไม่เท่ากับค่าว่างก็ให้แสดงชื่อที่อยู่ในsessionนั้น มันก็ทำงานได้ปกติ แต่ทีนี้ผมสร้างหน้าเจใหม่ขึ้นมาอีก2เพจโดยใช้ajaxเรียกไฟล์ที่2มาโชว์ในหน้าเเรกแล้วก็ทำลิ้งให้ไฟล์2เรียกไฟล์ที่3ออกมาโชว์ในหน้าเเรกเหมือนกัน ทีนี้ตอนที่กดลิ้งของไฟล์ที่2ให้เรียกไฟล์ที่3ออกมาโชวในหน้าเเรกนั้นมันก็โชวปกติ แต่พอผมกดf5ปุ๊ปเมนูล็อกอินผมมันไม่เเสดงชื่อคนล็อกอินอะครับ

//ล็อกอิน

function innit_ajax(){

    

    try{

        return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

        }

        catch(e){}

    try{

            return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

        }

        catch(e){}

    try{

        return new XMLHttpRequest();

        }

        catch(e){}

        alert("browser cannot support");

        return null;

};

var req=innit_ajax();

function login(){

    

    var user =document.getElementById("user").value;

    var pass =document.getElementById("pass").value;

    var swe=Math.random();

    var query="user="+user;

    query+="&pass="+pass;

    query+="&swe="+swe;

    //alert(query);

    req.open("POST","login.php",true);

    req.onreadystatechange=function(){

        if(req.readyState==4){

           

            chklogin();

            }

           

       

           

        }

    req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" );

      req.send( query );

}function chklogin(){

        var swe=Math.random();

    var query="swe="+swe;    //alert(query);

    req.open("POST","chklogin.php",true);

    req.onreadystatechange=function(){

        if(req.readyState==4){

           

           

                if(req.responseText=="n"){

                    document.getElementById("store").style.display="none";

               

                    }

                    else{

                        if(req.responseText=="admin"){

                            document.getElementById("store").style.display="";

                            document.getElementById("login").innerHTML="สวัสดีคุณเจ้าหน้าที่"+req.responseText+"<br><a href='#' onclick=logout()>ออกจากระบบ</a>";

                            }

                           

                        else if(req.responseText=="store"){

                            document.getElementById("store").style.display="";

                            document.getElementById("login").innerHTML="สวัสดีคุณเจ้าหน้าที่"+req.responseText+"<br><a href='#' onclick=logout()>ออกจากระบบ</a>";

                            }

                       

                   

                    }

                       

               

            }

           

           

           

        }

    req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" );

      req.send( query );

}//ฟังชั่นเรียกไฟล์2มาแสดง

function showmaterial(){

        var swe=Math.random();

    var query="swe="+swe;    //alert(query);

    req.open("POST","material.php",true);

    req.onreadystatechange=function(){

        if(req.readyState==4){

           

           

                document.getElementById("show").innerHTML=req.responseText;

                hidrow();

               

            }

           

           

        }

    req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" );

      req.send( query );

}//ฟังชั่นเรียกไฟล์3มาแสดง

function quisition_detail(type,section){

        var swe=Math.random();

    var query="type="+type;

query+="&section="+section;

query+="&swe="+swe;

    alert(query);

    req.open("POST","quisition_detail.php",true);

    req.onreadystatechange=function(){

        if(req.readyState==4){

           

                document.getElementById("detail").innerHTML=req.responseText;

               

            }

           

    

           

           

        }

    req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" );

      req.send( query );

}

30 พ.ย. 2553 เวลา 10:17 น. 3 1,323
^