A-AA+then

รบกวนสอบถามเรื่องการตัดข้อความที่อยู่หน้าเว็บ

1,271
รบกวนสอบถามเรื่องการตัดข้อความที่อยู่หน้าเว็บ โดยที่ผมต้องการตัดข้อความที่ไม่ต้องการออก จะเอาเฉพาะข้อความที่ต้องไว้เพื่อไปแปลงเป็นเอกสาร XML  โดยที่ผมเขียนด้วยภาษา php  ยกตัวอย่างข้อมูลที่จะเอามาทำการตัดข้อความที่ไม่ต้องการออก เช่น

  - ข้อความที่ ก๊อปxxx  มาจากหน้าเว็บ (โดยเลือก ก๊อปxxx มาข้อมูลทั้งหมดหน้าเว็บ แล้วนำมาวาง บล็อก ที่เราสร้างไว้แล้ว  โดยที่ให้เขียนคำสั่งให้ตัดแบบ อัตโนมัติ  )  เมื่อตัดข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้ว จะเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้อง (ผมจะนำข้อมูลที่ต้องไปแปลงให้อยู่ในรูปเอกสาร Xml )


ยังไงรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

1 ความคิดเห็น

มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้หลายครั้งแล้ว บนบอร์ด ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ...

โดยทั่วไปแล้ว หากข้อความ มีจุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดที่ชัดเจนก็สามารถตัดได้ครับ หลายวิธีด้วยกันเช่น

การใช้ str_pos() preg_math() และ อื่นๆ อีกมากมายครับ

ปัญหาโดยทั่วไป ก็อย่างที่ผมบอก ว่า มันมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนหรือเปล่าเท่านั้น เช่น

preg_match('/<item>(.*)<\/item>/', $datas, $match)

หมายถึงอ่านข้อความระหว่าง <item>....</item> ซึ่งมีจุดเริ่มต้นและ สิ้นสุดที่ชัดเจน

ในกรณีที่มาจากหน้าเว็บอื่นๆ ปัญหาข้างต้นจะสำคัญครับ ให้ลองมองหา จุดร่วมที่เราสามารถจะใช้ได้ ให้ได้ก่อน เราถึงจะดึงข้อมูลออกมาได้ครับ
1
^