การพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์

ผมจะทำโปรเจกส่งเมลครับและอยากได้ฟังก์ชันการการทำกุญแจสาธารณะ public key กับ private keyเพื่อมาทำ ลายเซ็นดิจิทอล คับ
26 พ.ย. 2553 เวลา 10:15 น. 7 876
^