อยากจะพัฒนา checkbox แบบที่ hotmail หรือ gmail ครับ

อยากจะพัฒนา checkbox แบบที่ hotmail หรือ gmail ครับ

เช่นมีเมล์อยู่ 100 ฉบับ แบ่งเป็น 10 หน้า หน้าละ 10 ฉบับ

ทำอย่างไรให้ check ที่ checkbox 2,5,7 แล้วเลือกไปที่ page 2 แล้ว check ที่ checkbox 15,17

พอเลือกเสร็จ กด submit หรือ delete ก็มีเป็นการทำที่เลือกมาทั้งหมด คือ 2,5,7,15,17เท่าที่คิดๆ คิด ต้องทำ javascript toggle valevar input_obj = document.getElementsByTagName('input'); 

url = url + '&c=' + input_obj.value;แต่คิดไม่ออกว่า ถ้าเปลี่ยน page แล้ว ค่าจะยังคงอยู่ได้อย่างไร

เพราะตอนนี้มีข้อมูลให้เลือก check ทั้งหมด 1200 records เลยคิดว่า การแสดงผลใน 1 หน้า คงจะไม่สมควรขอบคุณครับ
25 พ.ย. 2553 เวลา 02:23 น. 2 1,493
^