เกี่ยวกับ การ response json

ผมมีปัญหาตรงที่ว่า อยากให้ server มานพ่น ประมาณนี้

$tb="<a href='javascript:void(0)' onclick=\"remove('$id')\" class='remove'>remove</a>";

$ret['link'] = $tb;

echo gcms::array2json($ret);มันจะมีปัณหาตรงที่ผมใช้ " ฝัง js เลยไม่ทำงาน พอเอา " ออก ก้ใช้ remove ไม่ได้

ขอบคุณครับ
23 พ.ย. 2553 เวลา 20:23 น. 1 1,354
^