ขอถามเรื่องการส่งค่าตัวแปรที่ซ้ำกันของjavascriptหน่อยครับ

คือผมยังไม่เข้าใจว่าจะเช็คยังไงเวลาที่มีการส่งค่าของตัวเเปรตัวเดิมมาอีกครั้ง แบบว่าต้องการให้ส่งมาได้แค่ครั้งถ้าส่งมาอีกครั้งก็จะ alert เตือน
20 พ.ย. 2553 6 2,206

แนวคิดการตรวจสอบค่าซ้ำ ไม่ยากครับ ทุกภาษา ใช้วิธีเดียวกันหมด

/* ตัวแปรสำหรับเก็บค่าเดิม */

var old_data = '';

/* ตัวแปรสำหรับรับค่าที่ส่งมา */

var data = 'xxx';

/* ตรวจสอบว่าเหมือนเดิมหรือไม่ */

if (data != old_data) {

  /* ค่าที่ส่งมาไม่เหมือนเดิม เก็บค่าไว่ตรวจสอบในคราวต่อไป */

  old_data = data;

  /* ทำงานอื่นที่ต้องการต่อไป */

} else {

  alert('คุณส่งค่านี้มาแล้ว')

}
#1

ขอบคุณ ครับ
#2

ขอถามเรื่องการส่งค่าตัวแปรที่ซ้ำกันของjavascriptหน่อยครับ


    แล้วถ้าตรวจสอบตัวแปลตัวเดียวที่ส่งค่าแบบวนลูปมาทีเดียวหลาย ๆ ค่า จะตรวจสอบว่าค่าที่ส่งมามีตัวไหนซ้ำกันบ้างล่ะค่ะ

    

    เช่น 

    $num[] ส่งค่า ("33","11","10","12","12","33")

    

    ส่งค่ามาแบบ Array วนลูปส่งมาด้วย เราจะมีวิธีเช็คยังไงค่ะ


#3

#4


    ลองแล้วค่ะแต่มันไม่ได้

    

    ตัวแปรที่ส่งมาคือ  $_POST['LanNum'][$assetnum];  ซึ่งวนลูปส่งมาหน้ารับข้อมูล

    

    แล้วต้องการที่จะตรวจสอบ $_POST['LanNum'][$assetnum]; ว่า ส่งค่าซ้ำมาหรือป่าว  แล้วถ้าส่งค่าซ้ำมาก็จะแสดง ค่าที่ซ้ำออกมาด้วยค่ะ

    

    ค่าที่ได้คือ

    

    

         <?PHP

    include "config.inc.php";

      $sql_lan=" SELECT * FROM   asset_lan  GROUP BY  assetnum";

        $rs_lan=  mysql_query($sql_lan) or die ("Error1".mysql_error());

                       $no=1;

            while($row_lan=mysql_fetch_row($rs_lan)){

            $assetnum=$row_lan['0'];

            $lannum=$row_lan['1'];

           

    $IDLan=$_POST['LanNum'][$assetnum];

    $input = array($IDLan);

    $result = array_unique($input);

    print_r($result);    $no++;

    }

    ?>    

    

    ผลที่ออกมา

    

    Array ( [0] => 33 ) Array ( [0] => 33 ) Array ( [0] => 129 ) Array ( [0] => 18 ) Array ( [0] => 101 ) Array ( [0] => 64 ) Array ( [0] => 147 ) Array ( [0] => 58 ) Array ( [0] => 142 ) Array ( [0] => 107 ) Array ( [0] => 106 )

    

    แล้วเอามาเช็คยังไงล่ะค่ะว่ามันซ้ำ

    

    และให้แสดงค่าที่ซ้ำออกมา

    

    

    

     


#5

#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^