code ส่ง sms ฟรี

php สามารถเขียนได้มั้ยครับ



ขอบคุณ อ. มากครับ
20 พ.ย. 2553 1 2,148

php สามารถส่ง SMS ได้ครับ โดยการเรียกใช้ API หรือ Service



แต่โดยปกติแล้ว Server ทั่วๆไปจะไม่สามารถส่ง SMS ได้ เนื่องจากการส่ง SMS จะต้องมีการติดต่อระหว่าง Server ของเรา กับผู้ส่ง SMS



ในอดีตเคยมีเว็บไซต์บางแห่งเปิดให้สามารถส่ง SMS ได้ฟรี แต่ปัจจุบันเขาเลิกไปแล้วครับ เนื่องจากการส่ง SMS แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย



การเขียนโค้ด PHP เพื่อส่ง SMS นั้นทำได้ครับ ไม่มีปัญหา แต่ เราต้องหา Server สำหรับส่ง SMS ด้วยครับ ซึ่งกรณีหลังนี่อาจไม่ฟรีครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^