A-AA+then

code ส่ง sms ฟรี

2,085
php สามารถเขียนได้มั้ยครับ

ขอบคุณ อ. มากครับ

1 ความคิดเห็น

php สามารถส่ง SMS ได้ครับ โดยการเรียกใช้ API หรือ Service

แต่โดยปกติแล้ว Server ทั่วๆไปจะไม่สามารถส่ง SMS ได้ เนื่องจากการส่ง SMS จะต้องมีการติดต่อระหว่าง Server ของเรา กับผู้ส่ง SMS

ในอดีตเคยมีเว็บไซต์บางแห่งเปิดให้สามารถส่ง SMS ได้ฟรี แต่ปัจจุบันเขาเลิกไปแล้วครับ เนื่องจากการส่ง SMS แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย

การเขียนโค้ด PHP เพื่อส่ง SMS นั้นทำได้ครับ ไม่มีปัญหา แต่ เราต้องหา Server สำหรับส่ง SMS ด้วยครับ ซึ่งกรณีหลังนี่อาจไม่ฟรีครับ
1
^