A-AA+then

การเก็บ log file ใน php

2,367
เรามีวิธีการเก็บ log file ใน PHP อย่างไรบ้างครับ

วิธีการไหนที่เหมาะสมแล้วก็สะดวกที่สุดครับ

1 ความคิดเห็น

หลายวิธีมากๆเลยครับ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความต้องการ

อย่างง่ายสุดจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีครับ

1.เก็บลงบน database
2.เก็บลงบนไฟล์ ครับ

การเก็บลงบน data database ก็คงไม่มีอะไรเก็บข้อมูลที่ต้องการเป็นฟิลด์ ส่วนส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับ

การเก็บลงบนไฟล์ อันนี้จะมีหลายวิธีครับ ขึ้นกับความจำเป็น เช่น เก็บเป็นบรรทัด เก็บโดยใช้คำสั่งจัดรูปแบบของข้อมูลก่อน เช่น serialize เก็บแบบ ini file เช่น parse_ini_file และอื่นๆ อีกหลายวิธีครับ
1
^