A-AA+then

อยากได้ตัวอย่างโค้ดแบ่งหน้าแบบเว็บนี้ครับ

1,108
อยากได้ตัวอย่างโค้ดแบ่งหน้าแบบเว็บนี้ครับ
ตามนี้เลยครับ  ผมอยากได้แนวคิด jump to page  ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ไม่มีอะไรเลยครับแค่ฟอร์มอันหนึ่งเท่านั้น

1.สร้างฟอร์มโดยกำหนด action ให้มี URL เหมือน URL ของตัวแบ่งหน้า และ ใช้ method GET ครับ
2.มี input โดยทั่วไปก็ใช้ name เป็น page ครับ (กำหนดให้เหมือนกับหมายเลขหน้าที่ใช้ในตัวแบ่งหน้า)

หลักการของมันก็แค่สร้างฟอร์ใเลียนแบบลิงค์แบ่งหน้าครับ
1
^