A-AA+then

ขอถามเรื่องการcreate element หน่อยครับ

1,133
คือผมต้องการ สร้าง element หลายตัวในครั้งเดียวรันในie ก็ได้อยู่อะครั บแต่รันในfirefoxมันออกมาแค่อันเเรกอันเดียวแต่ผมไม่ได้ตั่งชื่อเป็นarrayไม่ทราบว่าเกี่ยวหรือป่าวครับ
var dd =document.getElementById('cre');

var myelement1=document.createElement('input');
myelement1.setAttribute('type',"text");
myelement1.setAttribute('name',"days");
myelement1.setAttribute('id',"days");
myelement1.setAttribute('size',"8");
myelement1.setAttribute('value',t);
dd.appendChild(myelement1);

 var br = document.createElement('<br>');
 dd.appendChild(br);

 var myelement2 = document.createElement('Textarea');
    myelement2.setAttribute('rows',"20");
    myelement2.setAttribute('cols',"20");
    myelement2.setAttribute('name',"title");
    myelement2.setAttribute('id',"title");
    dd.appendChild(myelement2);
   

2 ความคิดเห็น

ข้อผิดพลาดน่าจะอยู่ที่ตอนสร้าง br นะครับ

var br = document.createElement('br');
1

ขอบคุณครับพี่ ได้ละครับ
2
^