A-AA+then

รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ

923
อาจารย์ครับผมยัง งงอยู่ว่าถ้าทำคำสั่งเหมือนกันแต่คนละ link ทำไมมันทำงานแค่อันเดียวครับ

    RewriteRule (.*),(.*)\.html$ category.php?cate=&m=
    RewriteRule (.*),(.*)\.html$ detail.php?subject=&tarvel=
    
    แบบนี้ครับมันทำงานแค่คำสั่งเดียวคือ ตัวนี้ครับ category.php?cate=&m=
    
    แล้วก็พวกคำสั่งต่างๆที่อยู่ด้านหลัง คำสั่ง เช่น [L,QSA] [L] อะไรพวกนี้เอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์
    
    ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

ถูกต้องครับ เพราะแน่นอน มันต้องเข้าเงื่อนไขแรกเสมอ

ส่วนคำสั่งที่ต่อท้าย เป็นคำสั้งเพิ่มเติมครับ อธิบายคงยาวเพาะมีหลายตัว ลองหาดูใน documnt ของ mod_rewrite ครับ
1

ขอบคุณครับ หาต่อไปอีกแล้วเรา ^ ^
ตอนนี้ใช้สัญลักษณ์ใหม่ละครับไม่ให้เหมือนกัน ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไงตัวเสริมมันอยู่ เดียวผมลองหาศึกษาดูก่อนนะครับ
2
^