คำนวณค่าตัวเลข ขณะพิม


    <script type="text/javascript" src="gajax.js"></script>


    <form id="form1" name="form1" method="post" action="test1.php">


    <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">


      <tr>


        <td width="558" align="center">


    <table width="540" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="style1" id="tblInsertRowPHP">


    <tr>


            <td>1. <input name="txtRow[]" type="text" size="45" id="txtRow1" /></td>


            <td><input name="td1" type="text" id="txtCol1"/></td>


          </tr>


      <tbody></tbody>


          <tr>


            <td align="center">รวมทั้งสิ้น</td>


            <td><input name="" type="text" id="sum" /> บาท</td>


          </tr>


    </table></td>


        <td width="54"><input type="button" value="เพิ่ม" onClick="insertRowPHP();" /></td>


      </tr>


      <tr>


          <td class="style1">(ตัวอักษร <input name="" type="text" size="50" />  ) รวมเป็นเงิน(บาท)


     <input type="submit" value="submit" /></td>


      </tr>


    </table>


    </form>


     


     


     


     


    <script type="text/javascript">


    function insertRowPHP()


    {


      var tbl = document.getElementById('tblInsertRowPHP');


      var iteration = tbl.tBodies[0].rows.length;


      newRow = tbl.tBodies[0].insertRow(-1);


     


      var newCell = newRow.insertCell(0);


      newCell.innerHTML = iteration + 1 + '. ';


      var el = document.createElement('input');


      el.type = 'text';


      el.name = 'txtRow[]';


      el.id = 'txtRow' + (iteration+1);


      el.value = 'txtRow' + (iteration+1);


      el.size = 45;


      newCell.appendChild(el);


     


     


      var newCell1 = newRow.insertCell(-1);


      var el2 = document.createElement('input');


      el2.type = 'text';


      el2.name = 'txtCol[]';


      el2.id = 'txtCol' + (iteration+1);


      el2.value = 'txtCol' + (iteration+1);


      newCell1.appendChild(el2);


    }


    </script>

    

    ถ้ากดเพิ่มหลายๆตารางแล้ว จะใส่ค่าตัวเลขเข้าไปที่ ช่อง txtCol แล้วให้มันคำนวณเลย เอามาบวกกันต้องทำไงครับ

    และก็จะเอาค่าของแต่ละช่องไปเก็บใขฐานข้อมูลด้วย

09 พ.ย. 2553 2 1,064

http://www.goragod.com/knowledge/2/....html?q=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82 และตัวอย่างอื่นๆ อีกเพียบ บนเว็บที่จะช่วยตอบคำถามนี้ได้ เช่น ตัวเลข
#1

ถ้าต้องการให้ input ที่เเพิ่มใหม่ สามารถดัก event ได้el.onkeypress = function (){

   // คำสั่งคำนวณเมื่อกดคีย์

};
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^